A Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség a húszéves jubileumi küldöttközgyűlés alkalmából új díjat alapított. A szövetség azon természetes és jogi személyek részére, akik napi munkájuk során a kimagasló tenyésztői munka mellett iránymutatóan alkalmazzák a legújabb technológiákat és példamutatóan betartják a jogszabályi előírásokat, valamint tenyészetüket mintaértékű rend és tisztaság jellemzi "BEMUTATÓ MINTATELEP" címet adományoz, évente egy alkalommal. A cím odaítéléséről az Elnökség dönt, átadása mindenkor a szövetség küldöttközgyűlésén történik.

Úgy gondoljuk, hogy az eredményesen gazdálkodó tenyészetek, a hatékony és költségtakarékos technológiák bemutatása segítségére lehet minden gazdálkodó számára. A bemutató mintatelep címmel kitüntetett tenyészetek eddig is rendelkezésre álltak minden tenyésztőnek, hogy bemutassák az alkalmazott tenyésztési, takarmányozási technológiákat, a nyilvántartások szakszerű vezetését, a támogatások igénybevételének lehetőségeit. A megtisztelő cím elnyerésével e tenyészetek még szélesebb körben bemutathatják, hogyan lehet eredményesen gazdálkodni jelen gazdálkodási és gazdasági körülmények között.

Látogatható bemutató mintatelepek

Bemutató mintatelep Minősítés megszerzésének éve
AGROWITT Kft. 2018
Papp József Kft. 2017
Teklovics Ákos 2017
Sebők Mihály 2013
Dietrich János 2013
Gudmon László 2012
Golf-Szelid BT. 2012
Földi Gyula 2012
Imár Bt. 2012
Biswurm Sándor 2012
Apró Mihály 2011
Kasza Sándor 2011