Állattenyésztési rendeletek

Az európai parlament és a tanács (eu) 2016/1012 "állattenyésztési" rendelete

A bizottság (eu) 2017/717 végrehajtási rendelete "a származási igazolás kiadás szabályairól"

2019. évi LVI. törvény az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről

45/2019. (IX. 25.) AM rendelet az állattenyésztés részletes szabályairól

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet az állattenyésztésről

Jelölés/nyilvántartás rendeletei

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/429 RENDELETE (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről („Állategészségügyi rendelet”)

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2035 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2019. június 28.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatokat tartó létesítményekre és a keltetőkre, valamint a bizonyos tartott szárazföldi állatok és keltetőtojások nyomonkövethetőségére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/520 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. március 24.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos tartott szárazföldi állatok nyomonkövethetősége tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

182/2009. (XII.30) FVM Rendelet a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről

Állategészségügyi rendeletek

12/2008. (II. 14.) FVM rendelet az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól

179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

31/2009. (III. 27.) FVM rendelet a kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól

41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról

54/2004. (IV. 24.) FVM rendelet az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állat-egészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a NÉBIH igazgatási szolgáltatási díjairól

87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól

32/1999. (III. 31.) FVM rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól

Krízisbiztosítás

68/2020. (XII. 23.) AM rendelet a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól

Egyebek

108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet a „Sikeres Magyarországért” Agrár Fejlesztési Hitelprogram szabályairól

16/1998. (IV. 3.) FM rendelet a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról

40/2012. (IV. 27.) VM rendelet az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól

52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről

59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről

94/2020. (IX. 25.) számú Kincstár Közlemény a csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó „egy és ugyanazon vállalkozás” minőségről, valamint az alkalmazott üzleti évről történő nyilatkozattételi kötelezettségről