Nemzeti kiegészítő támogatások

17/2023. (IV. 19.) AM rendelet a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

16/2023. (IV. 19.) AM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatás, az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás, valamint a fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékból való igénylésének feltételeiről

24/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetében a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról

33/2022. (X. 14.) AM rendelet a 2022. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeinek megállapításáról

160/2008. (XII. 18.) FVM rendelet a kiegészítő történelmi bázis jogosultság megállapításáról  (juh kiegészítő támogatás)

5/2015. (II. 19.) FM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

9/2015. (III. 13.) FM rendelet a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

Nemzeti támogatások

148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről

43/2014. (XII. 29.) FM rendelet a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról

74/2016. (XI. 29.) FM rendelet a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról

26/2014. (XI. 20.) FM rendelet az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról

Vidékfejlesztési Program (VP)

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás - VP2-6.1.1-16

A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás (Tejszerkezet átalakítás) - VP3-14.1.1.-16

A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták ex situ vagy in vitro megőrzése, tanácsadói tevékenységek támogatása (Őshonos-ex situ, in vitro-VP) - VP4-10.2.1.2-17

A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése 2022-2024 (Őshonos-VP 2022-2024) - VP4-10.2.1.1-21

Agrár-környezetgazdálkodás 2021 (AKG-VP 2021) - VP4-10.1.1-21

Állattartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1-20

Állattartó telepek megújításának támogatása - VP2-4.1.1.9-21

Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.4-16

Kiskérődző állatjólét - VP3-14.1.3-22

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése - VP2-6.3.1-20

Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések (Natura gyep-VP) - VP4-12.1.1-16

Ökológiai gazdálkodás 2021 (ÖKO-VP-2021) - VP4-11.1.1-11.2.1-21

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései - VP6-7.2.1.4-17

Területalapú támogatások

11/2015. (III. 13.) FM rendelet a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról

5/2015. (II. 19.) FM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

9/2015. (III. 13.) FM rendelet a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól