1991 - 1992
1992 - 2009
2009 -

Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség

(Hungarian Sheep and Goat Breeders’ Association)

1991. április 25-én 55 juhtenyésztő részvételével alakult meg Üllőn a Juh Törzstenyésztők Országos Egyesülete. Az új szervezet fő feladata a törzskönyvezési munka újraszervezése, az állományok és azok tenyésztési dokumentumainak megmentése volt. 1992. május 14-től Magyar Juhtenyésztők és Juhtenyésztő Egyesületek Szövetsége majd 1996. július 12-étől Magyar Juhtenyésztők és Juhtenyésztő Szervezetek Szövetsége néven működött tovább a szervezet (rövidített néven Magyar Juhtenyésztő Szövetség). 1995. július 3-án kapta meg a Szövetség, az Állattenyésztési Törvény és annak végrehajtási rendeletei alapján elkészített tenyésztési programjának elfogadásával a tenyésztőszervezeti elismerést.

Az elmúlt évtizedekben teljesen új típusú és struktúrájú törzskönyvezési, teljesítményvizsgálati és nyilvántartási rendszert alakítottunk ki, mely megfelel a nemzetközi és EU előírásoknak is. A tenyésztés alapja a fajtatiszta tenyésztés lett, melyből kiindulva természetesen tervszerű végtermék-előállító keresztezési programok végrehajtására nyílik lehetőség.

A Szövetség 1995. óta nemcsak törzskönyvezéssel, tenyésztésszervezéssel foglalkozik, hanem a juhtenyésztési támogatások kapcsán 1995. óta a támogatásban részesült juhállományok egyedi nyilvántartásában is részt vesz. A 29/2000. (VI.9.) FVM rendelet alapján 2001-től az összes továbbtartásra meghagyott juhot a Szövetség munkatársai jelölik és végzik az egyedi nyilvántartással kapcsolatos adminisztrációt. A 47/2005. (V.23.) FVM rendelet, majd a 182/2009 (XII.30.) FVM rendelet előírásai alapján a szövetség közreműködik a nyilvántartáshoz és jelöléshez szükséges eszközök, nyomtatványok biztosításában, az éves állományleltárok végzésében és a nyilvántartással kapcsolatos adatbázis kezelésében.

2008-tól a kecskék ENAR feladatainak ellátásával, majd 2009-től pedig a kecskefajták törzskönyvezésével és teljesítményvizsgálatával bővült a szövetség tevékenysége, ezért 2009. március 5-től Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége (rövidebb néven Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség, MJKSZ) néven működik szervezetünk.

Nagyon fontos feladatnak tekintjük a tagok és az árutermelő tenyészetek ellátását minden olyan friss információval, amely tenyésztési és gazdálkodási döntéseikben segítséget jelenthet. A juh- és kecsketartók évek óta tapasztalhatták, hogy a rendeletek, pályázatok megjelenésével szinte egyidőben a Szövetség levélben értesítette őket az aktuális teendőkről. Az új digitális tájékoztatási lehetőségek igénybevételével 2021. január 1-jétől pedig naprakész információkkal látjuk el tagjainkat. A Szövetség instruktorai minden juh- és kecsketenyésztőhöz eljutnak a nyilvántartási és jelölési munkák elvégzése miatt, így közvetlen személyes szaktanácsadásra is lehetőség nyílik. A szövetség alapvető feladatának tekinti a tájékoztatást e közvetlen mód mellett levél, újság, kiadványok, hírlevél, e-mail, sms, részközgyűlések és kiállítások útján is.

Napjainkban a rendes tagjaink létszáma 450 fölé emelkedett és több mint 1800 társult tag csatlakozott a szövetséghez, de összesen mintegy 9000 juh- és kecsketartóval vagyunk napi munkakapcsolatban. A szövetség a hazai kiskérődző ágazat legnagyobb társadalmi érdekvédelmi és szakmai szervezete, amely teljeskörűen minden fórumon képviseli a hazai juh- és kecsketartók érdekeit, foglalkozik az ágazat stratégiai kérdéseivel.