Az árverésen (aukción) kizárólag az vehet részt, aki tudomásul veszi az árverési szabályzatot, és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.   

Az aukció kezdete és vége minden árverésre kerülő állatnál látható, az aukció lezárásáig hátra levő időt a visszaszámláló mutatja.

Az ajánlatok megtételére automatikus ajánlattétel módon nyílik lehetőség. Az MJKSZ megadja a kikiáltási árat, majd a rendszer az MJKSZ által meghatározott mértékkel – jelen esetben 5.000 Ft-tal – az aktuálisan legmagasabb vételi ajánlat összegéhez képest automatikusan emeli az ajánlatot. A kikiáltási ár és a licitek nettó összegeket jelentenek, a bruttó vételár még +5% áfát fog tartalmazni.

FONTOS! Az első licit értéke – abban az esetben, ha nem történik kézi licitösszeg megadás (lásd később) - megegyezik a kikiáltási ár értékével.

A licitálónak van lehetősége az automatikus licitlépcsővel megnövelt értéktől eltérő licitösszeget megadni, azonban figyelembe kell venni, hogy az összeget minden esetben 5 ezer Ft-ra kerekítve kell megadni. A licitálás során használható a licit mezőben található nyíl, vagy amennyiben kézzel írja be az összeget, figyelembe kell venni, hogy a licitnek a licitlépcső maximum 10x-es összegének kell lennie. Ez 5000 Ft-os licitlépcső esetén azt jelenti, hogy maximum 50.000 Ft-tal nagyobb összeget lehet beírni, mint az épp aktuális licit.

Az újabb vételi ajánlat közzétételével a korábbi vételi ajánlat érvényét veszti.

A megtett ajánlat nem vonható vissza.

Amennyiben a licitidőszak lezárását megelőző 5 percben érkezik új licit, az árverés zárási időpontja automatikusan meghosszabbodik 5 perccel.

FONTOS! Kérjük, ne hagyja az utolsó licit megtételét a licitidőszak lezárási időpontját megelőző 5 másodpercen belüli időszakra, mert a hálózati (Internet) késleltetés miatt nem garantálható, hogy az így megtett licit időben beérkezik, és érvényes licitként kerül elfogadásra!

A rendszer az árverés befejezésének időpontjában automatikusan zárja le a licitnaplót. Ezt követően vételi ajánlat megtétele nem lehetséges: az elektronikus árverés befejeződik.

Az árverést az nyeri, aki a legmagasabb összegű érvényes és határidőben beérkezett nettó vételárat ajánlotta fel. Az árverés nyertesét az MJKSZ az árverés lezárását követően haladéktalanul értesíti arról a tényről, hogy az árverés befejeződött, és ő lett a nyertes. Az árverés nyertese az általa megadott e-mail címre értesítést kap az MJKSZ Központtól, egyúttal tájékoztatást a fizetés módjáról, az elszállítás körülményeiről.

Az árverés befejezését követően a legmagasabb érvényes árverési ajánlatot tevő árverező köteles a bruttó vételárat megfizetni és az állatot/állatokat az egyeztetett időpontban elszállítani. 

Aki az egyeztetett időpontban nem szállítja el a megvásárolt állato(ka)t, az a továbbtartott egyedek után naponta 250 Ft + áfa tartási díjat köteles fizetni.

A kötelezettség megszegése esetén a nyertes vevő a tárgyévben és az azt követő két évben a Szövetség által szervezett tenyészkos/tenyészbak árverésen nem vehet részt.

Az árverező az adott árverési hirdetmény oldaláról megnyitható licitnapló megtekintésével követheti nyomon a licitálást.