Az árverésen (aukción) kizárólag az vehet részt, aki regisztrál az árverési honlapon, és regisztrációja elfogadásáról e-mail üzenetet kap a Szövetség Központjától. A regisztrációval tudomásul veszi az árverési szabályzatot, és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.   

Az aukció kezdete és vége minden árverésre kerülő állatnál látható, az aukció lezárásáig hátra levő időt a visszaszámláló mutatja.

Az ajánlatok megtételére automatikus ajánlattétel módon nyílik lehetőség. Az MJKSZ megadja a kikiáltási árat, majd a rendszer az MJKSZ által meghatározott mértékkel – jelen esetben 5.000 Ft-tal – az aktuálisan legmagasabb vételi ajánlat összegéhez képest automatikusan emeli az ajánlatot. A kikiáltási ár és a licitek nettó összegeket jelentenek, a bruttó vételár még +5% áfát fog tartalmazni.

FONTOS! Az első licit értéke – abban az esetben, ha nem történik kézi licitösszeg megadás (lásd később) - megegyezik a kikiáltási ár értékével.

A licitálónak van lehetősége az automatikus licitlépcsővel megnövelt értéktől eltérő licitösszeget megadni, azonban figyelembe kell venni, hogy az összeget minden esetben 5 ezer Ft-ra kerekítve kell megadni. A licitálás során használható a licit mezőben található nyíl, vagy amennyiben kézzel írja be az összeget, figyelembe kell venni, hogy a licitnek a licitlépcső maximum 10x-es összegének kell lennie. Ez 5000 Ft-os licitlépcső esetén azt jelenti, hogy maximum 50.000 Ft-tal nagyobb összeget lehet beírni, mint az épp aktuális licit.

Az újabb vételi ajánlat közzétételével a korábbi vételi ajánlat érvényét veszti.

A megtett ajánlat nem vonható vissza.

Amennyiben a licitidőszak lezárását megelőző 5 percben érkezik új licit, az árverés zárási időpontja automatikusan meghosszabbodik 5 perccel.

FONTOS! Kérjük, ne hagyja az utolsó licit megtételét a licitidőszak lezárási időpontját megelőző 5 másodpercen belüli időszakra, mert a hálózati (Internet) késleltetés miatt nem garantálható, hogy az így megtett licit időben beérkezik, és érvényes licitként kerül elfogadásra!

A rendszer az árverés befejezésének időpontjában automatikusan zárja le a licitnaplót. Ezt követően vételi ajánlat megtétele nem lehetséges: az elektronikus árverés befejeződik.

Az árverést az nyeri, aki a legmagasabb összegű érvényes és határidőben beérkezett nettó vételárat ajánlotta fel. Az árverés nyertesét az MJKSZ az árverés lezárását követően haladéktalanul értesíti arról a tényről, hogy az árverés befejeződött, és ő lett a nyertes. Az árverés nyertese az általa megadott e-mail címre értesítést kap az MJKSZ Központtól, egyúttal tájékoztatást a fizetés módjáról, az elszállítás körülményeiről.

Az árverés befejezését követően a legmagasabb érvényes árverési ajánlatot tevő árverező köteles a bruttó vételárat megfizetni és az állatot/állatokat az egyeztetett időpontban elszállítani. 

Aki az egyeztetett időpontban nem szállítja el a megvásárolt állato(ka)t, az a továbbtartott egyedek után naponta 250 Ft + áfa tartási díjat köteles fizetni.

A kötelezettség megszegése esetén a nyertes vevő a tárgyévben és az azt követő két évben a Szövetség által szervezett tenyészkos/tenyészbak árverésen nem vehet részt.

Az árverező az adott árverési hirdetmény oldaláról megnyitható licitnapló megtekintésével követheti nyomon a licitálást.