Schandl József díj

A Magyar Juhtenyésztő Szövetség Elnökségének 51/1994. évi Határozat tervezete:

ALAPÍTÓ OKIRAT

A Magyar Juhtenyésztő Szövetség azon természetes személyek részére, akik a Magyarországi Juhtenyésztés fejlődéséhez, jobbításához tenyésztői munkájukkal, tenyésztési eredményeikkel kiemelkedő módon hozzájárultak,

"SCHANDL JÓZSEF"

díjat

adományozza, évenként legfeljebb egy személy részére.

A díj odaítéléséről az Elnökség dönt, átadása mindenkor a Szentmihály-napi Juhtenyésztési Tenyészállat bemutató - Fórum alkalmával történik.

Első alkalommal 1994.szeptember 29-én Kaposváron az I. Szentmihály-napi Juhtenyésztési rendezvény keretében.

A díj odaítélését díszoklevél tanúsítja.

Szövegezése:

 

DÍSZOKLEVÉL

a Magyar Juhtenyésztő Szövetség

1994. évben

 

................................... úrnak/asszonynak

"Schandl József"

díjat adományozza

a juhtenyésztés területén elért kiemelkedő eredményeiért.

 

Dátum

 

....................................
elnök

 ....................................
ügyvezető igazgató

 

A díszoklevél mellé képzőművész által készített sorszámozott körplasztikát kap a kitüntetett. Egyszeri alkalommal pedig ........ Ft pénzdíj illeti meg díjazottat..

A cím viselőjének jogai:

1. Jogosult résztvenni a Magyar Juhtenyésztő Szövetség rendezvényein

2. Jogosult igénybevenni mindazokat a kedvezményeket, amelyeket a Szövetség Tagjai részére biztosít.

Kaposvár 1994. szeptember 29.

dr.Mucsi Imre
elnök

Hajduk Péter
ügyvezető igazgató

 

Záradék:

Jakab Tiborné (szül.: Schandl Éva) mint a díj névadójának jogi képviselője, egyetértek és engedélyezem, hogy Édesapámról a Magyar Juhtenyésztő Szövetség Elnöksége az alapító okiratban foglaltaknak, szakmai elvárásoknak megfelelően díjat alapítson.

Budapest 1994. szeptember 22.

Jakab Tiborné

(szül.: Schandl Éva)

Budapest XI. Köbölkút ú.4.


Díjazottak

Schandl József díj
 • 2022 Bognár Ferenc
 • 2021 Földi Gyula
 • 2019 Szűcs Ferenc
 • 2018 Székely Pál
 • 2017 Erdei János id.
 • 2016 Hajduk Péter
 • 2015 Sipos Ede
 • 2014 Opauszki János
 • 2013 dr. Pászthy György
 • 2012 dr. Gergátz Elemér
 • 2011 Hajnal János
 • 2010 Szikszai István
 • 2009 Nagy László
 • 2008 Bogárdi Béla
 • 2007 Hudi János
 • 2006 Kasza Sándor
 • 2005 Juhász Pál
 • 2004 Tari János
 • 2003 Tisch József (posztumusz)
 • 2002 Kiss Gyula
 • 2001 Zaveczky Sándor
 • 2000 id. Nagy Imre
 • 1999 dr. Sáfár László
 • 1998 Zsemkó János
 • 1997 Lédeczi Benő
 • 1996 Sebők Mihály
 • 1995 Kádas Antal
 • 1994 dr. Veress László

 

Konkoly-Thege Sándor díj

A Magyar Juhtenyésztő Szövetség Elnökségének 51/1994. évi Határozat tervezete:

ALAPÍTÓ OKIRAT

A Magyar Juhtenyésztő Szövetség azon természetes személyek részére, akik a Magyarországi Juhtenyésztés, törzskönyvezés, tenyésztésszervezés és ennek szervezeti kereteinek biztosításához munkájukkal kiemelkedő módon hozzájárultak

"KONKOLY THEGE SÁNDOR"

díjat

adományozza, évenként legfeljebb egy személy részére.

A díj odaítéléséről az Elnökség dönt, átadása mindenkor a Szentmihály-napi Juhtenyésztési Tenyészállat bemutató - Fórum alkalmával történik.

Első alkalommal 1994. szeptember 29-én Kaposváron az I. Szentmihály-napi Juhtenyésztési rendezvény keretében.

A díj odaítélését díszoklevél tanúsítja.

Szövegezése:

 

DÍSZOKLEVÉL

a Magyar Juhtenyésztő Szövetség

1994 évben

 

................................... úrnak/asszonynak

"KONKOLY THEGE SÁNDOR"

díjat adományozza

a tenyésztésszervezés területén elért kiemelkedő tevékenységéért.

Dátum

 

....................................
elnök

 ....................................
ügyvezető igazgató

 

A díszoklevél mellé képzőművész által készített sorszámozott körplasztikát kap a kitüntetett. Egyszeri alkalommal pedig ........ Ft pénzdíj illeti meg díjazottat..

A cím viselőjének jogai:

1. Jogosult résztvenni a Magyar Juhtenyésztő Szövetség rendezvényein

2. Jogosult igénybevenni mindazokat a kedvezményeket, amelyeket a Szövetség Tagjai részére biztosít.

Kaposvár 1994. szeptember 29.

 

dr.Mucsi Imre
elnök

Hajduk Péter
ügyvezető igazgató

 

Záradék:

Hajós Gergely mint a díj névadójának jogi képviselője -gyermekeimmel egyetértésben- egyetértek és engedélyezem, hogy Apósomról (dr.Konkoly Thege Sándor) a Magyar Juhtenyésztő Szövetség Elnöksége az alapító okiratban foglaltaknak, szakmai elvárásoknak megfelelően díjat alapítson.

Budapest 1994. szeptember 22.

Hajós Gergely

Budapest II. Doroczkó u.5.


Díjazottak

Konkoly Thege díj
 • 2012 Dunka Béla
 • 2011 Fekete Balázs
 • 2010 dr. Zsilinszky László
 • 2009 dr. Sáfár László
 • 2008 dr. Bodó Imre
 • 2007 dr. Fésüs László
 • 2006 Boda Mihály
 • 2005 Szávay Gábor
 • 2004 Egyed Béla
 • 2003 dr. Papócsi László
 • 2002 dr. Baltay Mihály
 • 2001 dr. Demeter János
 • 2000 Bögréné Bodrogi Gabriella
 • 1999 dr. Mucsi Imre
 • 1998 dr. Öcsödi Gyula
 • 1998 Botos Lajos
 • 1997 Sándor István
 • 1996 Hajduk Péter
 • 1995 dr. Kováts György
 • 1994 Székely Pál

 

Sebők Mihály juhtenyésztési díj az év tenyésztője részére

A Magyar Juhtenyésztő Szövetség Elnökségének 75/1995. évi Határozata:

ALAPÍTÓ OKIRAT

A Magyar Juhtenyésztő Szövetség és a Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Kara azon természetes személyek részére, akik a díj odaítélését megelőző években kiemelkedő kiálítási eredményeket értek el és/vagy tenyészetükben magas színvonalú tenyésztői munkát végeztek és kiváló tenyésztési eredményekkel rendelkeznek, amely példaértékű a tenyésztő társadalom számára

"ÉV TENYÉSZTŐJE"

díjat

adományozza, évenként legfeljebb egy személy részére.

A díj odaítéléséről az Elnökség dönt, átadása mindenkor a Szentmihály napi Juhtenyésztési Tenyészállat Bemutató - Fórum alkalmával történik, illetve az OMÉK évében az OMÉK-on.

Első alkalommal 1995. szeptember 29-én Kaposváron a II. Szentmihály napi Juhtenyésztési Bemutató és Fórum keretében.

A díj odaítélését díszoklevél tanúsítja.

Szövegezése:

DÍSZOKLEVÉL

a Magyar Juhtenyésztő Szövetség

1995. évben

 

AZ ÉV JUHTENYÉSZTŐJE

címet adományozza

Zaveczky Sándor

Hajdúböszörmény

részére

 

Dátum

 

....................................
elnök

 ....................................
ügyvezető igazgató

 

A díjazott a díszoklevéllel átadásakor kosfejjel díszített pecsétgyűrűt (hölgyek esetén aranyláncot báránymedállal) kap, és egy évig őrzője a vándordíjnak (Merinó kosszobor). A vándordíj visszaadásakor pedig megkapja a vándordíj merinó szobor kicsinyített másolatát.

Budapest, 1995. szeptember 19.

              

dr.Mucsi Imre
elnök

Hajduk Péter
ügyvezető igazgató


Díjazottak

Az év tenyésztője díj
 • 2022 Barcsik Gabriella
 • 2021 Lajkó Levente
 • 2019 dr. Harangi Sándor
 • 2018 Stropek László
 • 2017 Papp József
 • 2016 Sebők Mihály
 • 2015 Vad Andrea
 • 2014 Földi Gyula
 • 2013 Holló Mátyás
 • 2012 Hulyák István
 • 2011 Varga Imre
 • 2010 Szabó Csaba
 • 2009 Szabó Károly
 • 2008 Nagy Imre
 • 2008 Nagy István
 • 2007 Szűcs Ferenc
 • 2006 Nagy László
 • 2005 Tóth Lajos
 • 2004 Hajnal János
 • 2003 Hudi János
 • 2002 Kasza Sándor
 • 2001 Bogárdi Béla
 • 2000 Juhász Pál
 • 1999 Kádas Antal
 • 1998 Kiss Gyula
 • 1997 Sebők Mihály
 • 1996 Zsemkó János
 • 1995 Zaveczky Sándor

 

id. Tóth Imre vándordíj

ALAPÍTÓ OKIRAT

A Magyar Juhtenyésztő Szövetség és dr. Tóth Imre azon természetes személyek részére, akik a juhtörzskönyvezés elméleti kidolgozása, gyakorlati megvalósítása illetve irányítása területén kiemelkedő tevékenységet végeztek, s ezáltal a magyar juhtenyésztés fejlődéséhez, jobbításához munkájukkal jelentősen hozzájárultak,

"ID. TÓTH IMRE"

vándordíjat

adományozza, évenként legfeljebb egy személy részére.

A díjat dr. Tóth Imre és családja alapította 2001. évben, a Magyar Juhtenyésztő Szövetség fennállásának 10. évfordulója alkalmából.

A díj odaítéléséről dr. Tóth Imre vagy az általa kijelölt személy közreműködésével az elnökség dönt, a díj odaítélésénél a család jelenlévő képviselőjének minden esetben vétójoga van. A díj átadására mindenkor az Alföldi Állattenyésztési Napok és a Szent György napi Juhászverseny keretében történik.

Első alkalommal 2002. április 27-én Hódmezővásárhelyen a IX. Alföldi Állattenyésztési Napok hivatalos díjkiosztó-ünnepségének keretében kerül a díj átadásra.

A vándordíj egy márványlapra helyezett ezüst gyümölcsöstál, melyet id. dr. Tóth Imre kapott tiszteletdíjként az 1941. évi Országos Mezőgazdasági Kiállításon. A díjat dr. Tóth Imre és családja ajánlotta fel. A díj odaítélését díszoklevél tanúsítja.

Szövegezése:

 

DÍSZOKLEVÉL

a Magyar Juhtenyésztő Szövetség

2002. évben

Oláh János

részére

"id. Tóth Imre"

díjat adományozza

a juhtörzskönyvezés területén végzett kiemelkedő tevékenységéért.

 

Hódmezővásárhely, 2002. április 27.

....................................
elnök

 ....................................
ügyvezető igazgató

 

A díjazottat a díj átadásakor egyszeri alkalommal 500 Euro pénzdíj illeti meg, melyet a Magyar Juhtenyésztő Szövetség biztosít.

A cím viselőjének jogai:

1. Jogosult résztvenni a Magyar Juhtenyésztő Szövetség rendezvényein

2. Jogosult igénybevenni mindazokat a kedvezményeket, amelyeket a Szövetség Tagjai részére biztosít.

Budapest, 2002. március 12.

Hajduk Péter
ügyvezető igazgató

Dr. Fésüs László
elnök

 

 

Záradék:

Dr. Tóth Imre, mint a díj névadójának jogi képviselője, egyetértek és engedélyezem, hogy Édesapámról a Magyar Juhtenyésztő Szövetség Elnöksége az alapító okiratban foglaltaknak, szakmai elvárásoknak megfelelően díjat alapítson.

Budapest, 2002. március 12.

Dr. Tóth Imre

1094 Budapest, Ferenc krt. 27.


Díjazottak

id. Tóth Imre vándordíj
 • 2022 Bögréné Bodrogi Gabriella
 • 2021 Kiss Gyula
 • 2020 Kasza Sándor
 • 2019 Eszterhai Csaba
 • 2018 Englertné Miluczky Klára
 • 2017 Juhász Pál
 • 2016 dr. Sáfár László
 • 2015 Hopka György
 • 2013 Kádas Antal
 • 2012 Sebők Mihály
 • 2011 Hajduk Péter
 • 2010 Agárdiné Bogádi Magdolna
 • 2009 dr. Fésüs László
 • 2008 Botos Lajos
 • 2007 Koppány Gábor
 • 2006 dr. Domanovszky Ádám
 • 2005 Puska Lajos
 • 2004 Székely Pál
 • 2003 Németh István
 • 2002 Oláh János