21/2004/EK Rendelet a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 64/432/EGK irányelv módosításáról

A rendelet teljes szövege és mellékletei a https://eur-lex.europa.eu/ oldalon találhatók.

 

119/2007. (X.18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről

A rendelet teljes szövege és mellékletei a http://www.njt.hu/ oldalon találhatók.

 

182/2009. (XII.30) FVM Rendelet a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről

A rendelet teljes szövege és mellékletei a http://www.njt.hu/ oldalon találhatók.