Állattenyésztési rendeletek

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1012 "ÁLLATTENYÉSZTÉSI" RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1012 RENDELETE (2016. június 8.) a fajtatiszta tenyészállatok, hibrid tenyészsertések és szaporítóanyagaik Unión belüli tenyésztésének, kereskedelmének és az Unióba történő beléptetésének tenyésztéstechnikai és származástani feltételeiről, a 652/2014/EU rendelet, a 89/608/EGK és a 90/425/EGK tanácsi rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/717 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE "A SZÁRMAZÁSI IGAZOLÁS KIADÁS SZABÁLYAIRÓL"

BIZOTTSÁG (EU) 2017/717 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2017. április 10.)
az (EU) 2016/1012 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tenyészállatok és szaporítóanyagaik származásiigazolás-mintái tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról.

Az Európai Unió összes országában hatályos 2018. november 1-ejétől

45/2019. (IX. 25.) AM rendelet az állattenyésztés részletes szabályairól 

A rendelet teljes szövege és mellékletei a http://www.njt.hu/ oldalon találhatók.

188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet az állattenyésztésről

A rendelet teljes szövege és mellékletei a http://www.njt.hu/ oldalon találhatók.