A juh- és kecskeágazat termelési hatékonyságának növelése érdekében apaállatok esetén az állattartók a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állítására 2022. október 1. és október 31. közötti időszakban kizárólag vissza nem térítendő válságtámogatást vehetnek igénybe.

Az állattartó a tenyészetében lévő minden megkezdett ötven anyajuh egyedszám után egy tenyészkos, illetve  minden megkezdett ötven anyakecske egyedszáma után egy tenyészbak tenyésztésbe állításához igényelhet támogatást. Ha a bejelentett tenyészetben lévő anyajuhok vagy anyakecskék száma nem éri el az ötvenet, akkor egy tenyészkos, illetve egy tenyészbak után igényelhető támogatás.

Egy tenyészkos vagy tenyészbak után csak a tenyésztésbe állítást követő első támogatási kérelem benyújtási időszakban és csak egy alkalommal igényelhető támogatás!

A támogatás mértéke a támogatási időszakban, azaz a 2022. április 1-jétől szeptember 30-áig terjedő időszakban megvásárolt és tenyésztésbe állított apaállat esetén az apaállat ellenértékének 75%-a, de legfeljebb

  • apaállattá minősített növendék kosonként, illetve növendék bakonként 45.000 forint,
  • az „A” törzskönyvben nyilvántartott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként 120.000 forint,
  • a „K” köztenyésztésre használható besorolást kapott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként 90.000 forint.

A támogatások igénybevételére az az állattartó jogosult, aki a kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik az alábbiakról:

  • ügyfélként szerepel az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben,
  • az orosz-ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet [a továbbiakban: 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet] hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján általa és vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb válságtámogatás összegéről euróban kifejezve,
  •  arról, hogy kapcsolt vállalkozásnak minősül-e a vállalkozása,
  •  a kapcsolt vállalkozások adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfélazonosító), valamint
  • arról, hogy a gazdasági nehézsége összefüggésben áll az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktussal.
  • rendelkezik a megkeresésére a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége által kiállított, a támogatás igénybevételéhez szükséges feltételek meglétéről szóló igazolással. (Ezt az igazolást nem kell csatolni a kérelemhez, de 10 évig meg kell őrizni!)

Az Igazolást a területileg illetékes instruktor állítja ki, ezért kérjük, hogy az igazolás kiadása miatt

  • egyetessen időpontot instruktorával és a megbeszélt időpontban keresse fel a vásárlással/beállítással kapcsolatos eredeti dokumentumokkal.

Az instruktor a szükséges bizonylatok bemutatása nélkül az igazolást nem adhatja ki. Ezeket a bizonylatokat pedig a tenyésztőnek 10 évig meg kell őriznie!

A válságtámogatási kérelmet és az eljárás során minden dokumentumot ‒ így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és a felügyeleti eljárás kivételével a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani.

A válságtámogatási kérelem az ügyfélkapus bejelentkezést követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen, a Kincstár által erre a célra kialakított elektronikus űrlapon

az Elektronikus kérelemkezelés → Piaci Intézkedések → Válságtámogatás → Válságtámogatás – Tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának támogatása menüponton keresztül tölthető ki és nyújtható be. A benyújtásra vonatkozó határidő jogvesztő!

Tekintettel arra, hogy 2022. október 31-én a Kincstárnál az általános munkarend miatt a munka szünetel, így a kérelmeket legkésőbb 2022. november 2-án 23:59:59-ig lehet benyújtani.

A válságtámogatási kérelem módosítására a benyújtását követően legkésőbb a benyújtási határidő végéig, azaz 2022. november 2-án 23:59:59-ig van lehetőség.

A Kincstár 61/2022. (IX. 20.) számú közleménye itt, az intézkedéssel kapcsolatos további információk pedig a Kincstár honlapján, a „Támogatások / Nemzeti támogatások / Válságtámogatások / Válságtámogatás - Tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának támogatása” menüpont alatt érhető el.