Benyújtotta hazánk az Európai Bizottsághoz a magyar KAP Stratégiai Tervet, a 2023-2027 közötti időszak agrár-élelmiszeripari támogatási rendszerét meghatározó legfontosabb dokumentumot. A Magyar Kormány által biztosított jelentős nemzeti társfinanszírozás révén kimagasló mértékű, több mint 7500 milliárd forintnyi forrás juthat a magyar mezőgazdaságnak és élelmiszeriparnak.

A terv készítése széles körű társadalmi egyeztetés mentén történt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara aktív részvételével. A tervezés során a kamara – a Agrárminisztériummal összhangban – kiemelten fontosnak tartotta, hogy olyan fórumokat hozzon létre, ahol a NAK tagjai számára lehetőség nyílik véleményük kinyilvánítására és tapasztalataik megosztására, tekintettel arra, hogy ők lesznek a támogatások felhasználói. A már jól ismert jogcímek mellett számos új beavatkozás is szerepel a Stratégiai Tervben, amelyek a szereplők fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását hivatott segíteni. A 2023-tól induló támogatási rendszerben minden gazdálkodónak egyénileg kell eldöntenie, hogy mely támogatási lehetőségeket tudja kihasználni leginkább. Ebben a falugazdászok lesznek a segítségükre, emellett a kamara számos tájékoztató rendezvény megtartását tervezi.

Az új stratégiai terv együtt kezeli az I. és II. pilléres forrásokat. A tervezéskor jelentős pozitívummal bírt a Kormány 2021. januári határozata, miszerint 2021-től kezdődően rendkívül nagy, az egész Unióban egyedülálló mértékű, 80%-os nemzeti társfinanszírozást biztosít a vidékfejlesztési források esetében. Ennek és a pillérek közötti átcsoportosításnak köszönhetően 2027-ig az I. pillérben 3400 milliárd forint áll a magyar termelők rendelkezésére, míg a vidékfejlesztési támogatások esetében 2853 milliárd forint lehívása válik lehetővé 2023-tól, az átmeneti időszakban elérhető kb. 1500 milliárd forinton túl.

ÚJ ELEMEK ÉS VÁLTOZÁSOK

2027-ig rendkívüli mértékű fejlesztési forrás fordítható a mezőgazdaság és élelmiszeripar versenyképességének, valamint a vidéki térségek életképességének és vonzerejének növelésére. Jelentős összeg gazdaságfejlesztési célokra kerül – prioritás az élelmiszeripar megújítása, illetve a mezőgazdaságban az egy hektárra vetített hozzáadott érték emelését segítő és hatékonyságot növelő beruházások ösztönzése. Továbbra is elérhetők lesznek a Vidékfejlesztési Programból már jól ismert korábbi beavatkozások, de számos új intézkedés is szerepel a KAP Stratégiai Tervben. Az agrártudás, az innovációs és digitalizációs intézkedések is megfelelő szintű finanszírozásban részesülnek a vidékfejlesztés területén.

Továbbá, Magyarország a közvetlen támogatások 1,4%-át fordítja a fiatal gazdák jövedelemtámogatására, a termeléshez kötött támogatásokra pedig a maximálisan megengedhető 13+2%-ot csoportosított. A fiatal mezőgazdasági termelők hektáronkénti támogatása az eddigi összeg két és félszeresére emelkedik, valamint a területi felső korlát is 300 hektáros birtokméretre módosul.
A környezet és éghajlat védelmét szolgáló beavatkozások a II. pilléres források min. 35%-ának felhasználásával szerepelnek a Stratégiai Tervben. A zöld intézkedések közül továbbra is kiemelt jelentősége lesz az agrár-környezetgazdálkodási (AKG) programnak, valamint az ökológiai gazdálkodás (ÖKO) támogatásának. Új zöld beavatkozás az Agroökológiai Alapprogram (AÖP), amely a környezet és klíma szempontjából kedvező többletvállalásokat jutalmazza  - erre a közvetlen támogatások 15%-a kerül ráfordításra.

A kis- és családi gazdaságok megerősítésére a közvetlen kifizetések 10%-ának újraelosztását tervezik. Az alaptámogatáson felül 10 hektáros birtokméretig hektáronként további 20 ezer, míg 11 és 300 hektár között hektáronként további 10 ezer forint támogatásban részesülhetnek majd a gazdálkodók.
Továbbra is lesz egységes területalapú támogatás. A jelenlegi SAPS és zöldítési jogcímeket az úgynevezett alap jövedelemtámogatás váltja fel, melynek pontos összege egyelőre nem ismert.

A KAP (Közös Agrárpolitika) Stratégiai Terv uniós jóváhagyása nyárra várható.

Forrás: MÁSZ