anyajuh bárány gyimesi racka

Az anyajuhtartás támogatás kérelem benyújtási időszaka: 2023. április 20. - június 9. 

Fontos, hogy az idei évben nem különböztetnek meg szankciómentes és szankciós benyújtási időszakot.

A korábbi évekhez hasonlóan 2023-ban mind nemzeti, mind pedig EU-s forrásból támogatás kerülhet kifizetésre a juhtenyésztők, juhtartók számára állategyedenként , termeléshez kötötten anyajuhtartás támogatásként (ÁNT), valamint termeléstől elválasztva, történelmi bázis alapján a kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuh kiegészítő támogatásként, továbbá termeléshez kötött közvetlen anyajuhtartás támogatásként.

A termeléshez kötött közvetlen támogatás esetében a támogatható minimális állatlétszám egy egyed, az átmeneti nemzeti támogatás esetén pedig legalább tíz egyed.

A támogatási kérelem benyújtásához a szakszerű apaállat használat feltétel teljesüléséről a A Szövetség instruktora térítésmentesen a Kincstár által rendszeresített nyomtatványnak megfelelő adattartalommal igazolást ad.

Kérjük időben keresse instruktorát az igazolás miatt!

A támogatásra az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki megfelel az 17/2023 (IV.19) AM rendelet és a 16/2023. (IV. 19.) AM rendelet szerinti valamennyi feltételnek.

A feltételekről bővebben a Kincstár közleménye tartalmaz információkat.

A kapcsolódó részletes tájékoztatók elérhetőek az alábbi címekre kattintva:

Átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás tájékoztató ;

Termeléshez kötött anyajuhtartás támogatás tájékoztató ;

Termeléshez kötött közvetlen- és Átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás (igazolás) ;

Feltételesség .

Egységes kérelem elektronikus benyújtás Felhasználói Kézikönyv 5. - Állatalapú jogcímek; egyéb kérelemszintű igénylések