Egyéb rendeletek

46/2017. (IV. 20.) számú Kincstár Közlemény a csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó „egy és ugyanazon vállalkozás” minőségről, valamint az alkalmazott üzleti évről történő nyilatkozattételi kötelezettségről

2017.10.19.

A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-a alapján a csekély összegű támogatás igénybevételének feltétele, hogy a csekély összegű támogatást igénylő nyilatkozzon a támogatást nyújtó szerv részére, amennyiben a tárgyévben vagy az azt megelőző két üzleti évben csekély 2 összegű támogatást igénybe vett egyéb vállalkozással/vállalkozásokkal egy és ugyanazon

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

2012.05.01.

A törvény szövege a letölthető pdf állományban olvasható.

75/2011. (VII. 29.) VM rendelet a vágópontok működésének részletes szabályairól

2011.07.29.

75/2011. (VII. 29.) VM rendelet
a vágópontok mködésének részletes szabályairól
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás
és a mezgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb

52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről

2010.05.01.

52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet

a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről
 
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 26., 29., 30. és 35. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és

2008. évi CI. törvény a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról

2008.12.20.

2008. évi CI. törvény

a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról 

Az Országgyűlés a mezőgazdaságot sújtó elemi károk hatásának enyhítésében való termelői érdekközösség kialakítása, öngondoskodó felelősségük megerősítése és az állami segítség hatékonyabbá tétele

108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet a „Sikeres Magyarországért” Agrár Fejlesztési Hitelprogram szabályairól

2007.09.25.

 

108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet
a „Sikeres Magyarországért” Agrár Fejlesztési Hitelprogram szabályairól
 
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII.

81/2004. (V. 4.) FVM rendelet a termelői csoportokról

2004.05.04.

81/2004. (V. 4.) FVM rendelet

a termelői csoportokról

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 10. § (2) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a Tv. 5. §-ának e) és j) pontjaira - a következőket rendelem

16/1998. (IV. 3.) FM rendelet a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról

1998.04.03.

16/1998. (IV. 3.) FM rendelet

a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról

Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény 27. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a kereskedelmi célú vágójuh-