Módszertant tettek közzé a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel kiszámításához a KAP stratégiai terv pályázati felhívásainál. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámításáról szóló módszertant a nemzeti irányító hatóság 6/2024. számú közleménye tartalmazza.

Az uniós Közös Agrárpolitikához készített magyar stratégiai terv alapján meghirdetett, mezőgazdasági üzemek fejlesztését célzó pályázati felhívások keretében azok a mezőgazdasági termelők lehetnek jogosultak támogatásra, akik igazolják, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 40 százaléka mezőgazdasági tevékenységből származott. A jogosultsági feltételnek való megfelelés a mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel nettó árbevételhez viszonyított arányával igazolható.

A Nemzeti Irányító Hatóság felhívja a kedvezményezettek figyelmét, hogy az új támogatási ciklusban az eladásra vásárolt mezőgazdasági áruk nettó árbevétele is figyelembe vehető a mezőgazdasági árbevétel számításánál.

A közlemény a mezőgazdasági árbevétel arányáról itt érhető el.