A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a juh- és kecskeágazat termelési hatékonyságának növelése érdekében az állattartó (kérelmező) a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állítására vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást vehet igénybe.

A támogatás tárgya és mértéke

Az állattartó a tenyészetében lévő anyajuh minden megkezdett ötven egyedszáma után egy tenyészkos, és/vagy anyakecske minden megkezdett ötven egyedszáma után egy tenyészbak tenyésztésbe állításához igényelhet támogatást.

Ha a bejelentett tenyészetben lévő anyajuhok vagy anyakecskék száma nem éri el az ötvenet, akkor egy tenyészkos, illetve egy tenyészbak után igényelhető támogatás.

Egy tenyészkos vagy tenyészbak után csak egy alkalommal igényelhető támogatás.

A Rendelet 1. § 9. pontja alapján a támogatási időszak:

 1. a tárgyévet megelőző év június 1-jétől tárgyév május 31-éig,

 2. a 2023. évben a 2023. április 1-jétől 2023. május 31-éig tartó időszak.

A támogatás mértéke:

A saját állományból származó és a támogatási időszakban tenyésztésbe állított apaállat esetén a lenti b) pontban foglaltak szerint kerül megállapításra, míg a támogatási időszakban megvásárolt és tenyésztésbe állított apaállat esetén az apaállat ellenértékének 75%-a, de legfeljebb

 1. apaállattá minősített növendék bakonként az
   

  1. a Rendelet 1. § 9. pont a) alpontja szerinti időszakban 75 000 forint,

  2. a Rendelet 1. § 9. pont b) alpontja szerinti időszakban 45 000 forint,

 2. az „A” törzskönyvben nyilvántartott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként
   

  1. a Rendelet 1. § 9. pont a) alpontja szerinti időszakban 160 000 forint,

  2. a Rendelet 1. § 9. pont b) alpontja szerinti időszakban 120 000 forint,

 3. a „K” köztenyésztésre használható besorolást kapott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként
   

  1. a Rendelet 1. § 9. pont a) alpontja szerinti időszakban 120 000 forint,

  2. a Rendelet 1. § 9. pont b) alpontja szerinti időszakban 90 000 forint.

A támogatási kérelem, a hozzá kapcsolódó egyéb kérelmek benyújtásának módja, határideje

Egy kérelmező adott tárgyévben kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.

A támogatási kérelem kizárólag elektronikus úton, a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatással történő azonosítást követően elérhető elektronikus felületen, a Kincstár által erre a célra kialakított elektronikus űrlapon

2024. június 1. 00:00:00 és 2024. június 30. 23:59:59 között

az Elektronikus kérelemkezelés → Piaci Intézkedések → Nemzeti támogatások → Mezőgazdasági csekély összegű támogatás → Tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatása menüponton keresztül tölthető ki és nyújtható be.

Figyelemmel arra, hogy 2024. június 30-án a Kincstárnál az általános munkarendre tekintettel a munka szünetel, így a kérelmeket legkésőbb 2024. július 1-én 23:59:59-ig lehet benyújtani.

A támogatási kérelem módosítására a Támogatási törvény rendelkezéseire figyelemmel a benyújtását követően legkésőbb a benyújtási határidő végéig, 2024. július 1-én 23:59:59-ig van lehetőség.

Forrás: MÁK