Megjelent az agrárminiszter 8/2024. (III. 11.) AM rendelete a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról.

A rendeletnek megfelelően a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) meghirdette a 2024 évi ENAR adategyeztetést a honlapján:

 https://portal.nebih.gov.hu/-/juh-szarvasmarha-es-kecske-enar-adategyeztetes-2024-marcius.

Az agrárminiszter 8/2024. (III.11.) AM rendelete szerint a szarvasmarha, valamint a juh-és kecsketartóknak  ENAR adategyeztetési programjában kötelező együttműködniük és adatot szolgáltatniuk. Az adategyeztetés első határideje 2024. március 31-e.

Az adategyeztetés célja, hogy az ENAR (Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer), valamint a TIR (Tenyészet Információs Rendszer) naprakész adatokat tartalmazzon. Ezek a Nébih adatbázisok tartják nyilván azt, hogy ki, hol és milyen állatfaj tartásával foglalkozik, továbbá, hogy mikor-melyik állategyed található az adott tartó tenyészetében. Az adatok pontos, naprakész bejelentése az ágazat minden szereplője számára előnyös. A valóságnak megfelelő aktuális információk egyaránt megkönnyítik a gazdálkodók tevékenységét – pl. az egyszerűbb adás-vételt, tervezhetőbb gazdálkodást – és az élelmiszerlánc-biztonsági hatóság munkáját. Különösen fontos ez azoknál az állattartóknál, akik a Magyar Államkincstárnál 2024-ben állatalapú támogatást kérelemeznek szarvasmarha, juh, kecske tartásuk alapján. A Kincstár kérelmező felület ugyanis az ENAR rendszerben nyilvántartott adatok alapján lesz feltöltve, a tavalyi évhez hasonlóan.

Az adategyeztetés menete

1. Az egyeztetés elősegítése érdekében a Nébih megküldi az ENAR-ban aktuálisan nyilvántartott állategyedek listáját minden szarvasmarha-, juh- és kecsketartónak. Amennyiben az állattartó e-ügyintézési meghatalmazást adott valakinek az állatadatok bejelentésére, akkor a listát a meghatalmazott személy is megkapja. Ha az állattartó rendelkezik Ügyfélkapuval, abban az esetben a listát az ügyfélkapus tárhelyére várhatja, ha nem rendelkezik Ügyfélkapuval, akkor a lista a tenyészet címére érkezik meg postai úton.

2. Az állattartó felelős azért, hogy a számára megküldött állategyed lista alapján áttekintse a tenyészetében álló állategyedeket, és megállapítsa, hogy az adatbázis szerinti lista pontosan azokat az állatokat tartalmazza-e, amelyek a valóságban a tenyészetben megtalálhatóak. Emellett az állattartónak ellenőriznie kell azt is, hogy ugyanezek az egyedek vannak-e feltüntetve a tenyészetben vezetett állomány-nyilvántartásban (szarvasmarhafélék esetében), valamint állomány-nyilvántartóban (juh- és kecskefélék esetében).

3. Ha az állattartó mindent rendben talált, további teendője nincs.

Eltérés esetén az állattartónak gondoskodnia kell az elmaradások rendezéséről: mind az ENAR felé történő bejelentések , mind a saját állomány-nyilvántartása/állomány-nyilvántartója vonatkozásában.

  • A tenyészetekben az állatok jelölésének végrehajtásáért, az ENAR bejelentésekért és az egyéb ENAR feladatok ellátásáért felelős személy az ún. ENAR felelős. Ez a személy a vármegyei körzetekbe sorolt szarvasmarha tenyészetekben, a vármegyei kormányhivatal által kijelölt körzeti kapcsolattartó állatorvos, önálló tenyészetekben pedig az állattartó vagy megbízottja.

Az esetlegesen elmaradt állatjelölések és ENAR bejelentések pótlása érdekében az állattartó köteles értesíteni az ENAR felelőst. (Ha a tartó saját maga látja el az ENAR felelősi teendőket, akkor ez a lépés kimarad.)

  • Juh- és kecskefélék tartói esetében egy további köztes szereplő segíti az állattartó feladatainak ellátását: a területi felelős. A területi felelőst a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége (MJKSz) bízza meg, hogy meghatározott működési területen ellássa a 182/2009. (XII. 30.) FVM rendeletben rögzített feladatokat.

Ha az állattartó juh- és kecskefélék esetében talált jelölési és jelölésbejelentési elmaradást az állategyed lista és a valóság között, akkor erről a területi felelőst értesíti.

Az ENAR felelős és a területi felelős aktívan együttműködik az adategyeztetésben, és a tartó által jelzett eltéréseket rendezi az adatbázis felé.

A Nébih új lehetőségként egyszerűsített tenyészetlezárást biztosít abban az esetben, ha egy elhunyt tartó tenyészetét kell felszámolni, és a tenyészetben nem állnak állatok. Ekkor – a korábbi rendszerrel ellentétben – a bejelentőnek (hozzátartozónak, meghatalmazottnak) nem kell beszereznie a területileg illetékes ENAR koordinátor vagy hatósági állatorvos ellenjegyzését a bejelentő bizonylaton. Elegendő a bejelentést megtenni a Nébih felé, és a hivatal gondoskodik a felelősségvállaló hatósági személy ellenjegyzésének beszerzéséről.

Az ENAR koordinátor és a hatósági állatorvos aktívan együttműködik az adategyeztetésben, valamint a bejelentő vagy a Nébih által jelzett tenyészet lezárást rendezi az adatbázis felé.

Forrás: NÉBIH