Megjelent a Magyar Államkincstár 45/2022. (VI. 28.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló 68/2020. (XII. 23.) AM rendelet szerinti július hónapban teljesítendő adatszolgáltatásról.

A mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszerhez önkéntesen csatlakozott mezőgazdasági termelő a csatlakozási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalta, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségét határidőben teljesíti.

A mezőgazdasági termelőnek adott tárgyév július 1-jétől július 31-éig a tárgyév tekintetében meg kell adnia az egységes kérelemben bejelentett, valamint az egységes kérelemben be nem jelentett, termesztőberendezésben folytatott mezőgazdasági tevékenységgel érintett megművelt földterületekre vonatkozó gazdálkodási adatait.

Jelen adatszolgáltatás alapján, valamint a Rendelet 2. § (1) és (4) bekezdése alapján teljesített adatszolgáltatásokra is figyelemmel állapítja meg a Magyar Államkincstár tárgyév szeptember 15-éig a mezőgazdasági termelő krízisbiztosítási hozzájárulás fizetési kötelezettségének összegét.

A 2022. évre vonatkozó júliusi adatszolgáltatás az ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen, a Kincstár által erre a célra kialakított elektronikus űrlapon az Elektronikus kérelemkezelés → Krízisbiztosítási rendszer → Júliusi adatszolgáltatás tárgyévre menüponton keresztül tölthető ki és nyújtható be.

Tekintettel arra, hogy 2022. július 31-én a Kincstárnál a munka szünetel, így az adatszolgáltatást legkésőbb 2022. augusztus 1. 23:59:59-ig lehet benyújtani.

További részletek, a benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos információk a Kincstár közleményében olvashatóak