Tenyészkos- és tenyészbak - piaci körkép

Nyomtatóbarát változat

A minőségi tenyész- és vágóállat előállítás elsődleges biztosítéka a jó minőségű és nagy genetikai értékű tenyészkos -és bak. Ezért javasoljuk, hogy minden juh- és kecsketartó időben szerezze be az állományához szükséges apaállatokat, mellyel biztonságosan növelni lehet a tenyésztési színvonalat és a termelés gazdaságosságát.

 Az anyaállat támogatások ellenőrzése során figyelmet fordítanak az előírt szakszerű apaállat-használat betartására. Az Állattenyésztési törvény előírásai szerint minden tenyésztőnek gondoskodnia kell a szakszerű apaállatról, azaz minden juh- és kecsketartó állományában megfelelő számú, származási igazolással vagy törzskönyvi kivonattal rendelkező tenyészkos/baknak kell lenni.

A Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség ezzel kapcsolatos irányelveit vette alapul az ellenőrzések során a Magyar Államkincstár és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal: 

Természetes fedeztetés és évenkénti egyszeri elletés esetén 50 anyajuhonként / anyakecskénként egy – származási okmánnyal rendelkező – fedezőképes tenyészkosnak / tenyészbaknak kell lenni a tenyészetben.

Természetes fedeztetés és osztott vagy sűrített elletés esetén (amennyiben az állomány-nyilvántartóból ellenőrizhető) 75 anyajuhonként / anyakecskénként egy – származási okmánnyal rendelkező – fedezőképes tenyészkos/baknak kell lenni a tenyészetben.


Mesterséges termékenyítés esetén – amennyiben szakmai és technikai feltételek adottak – 150 anyajuhonként / anyakecskénként egy – származási okmánnyal rendelkező – fedezőképes tenyészkos/baknak kell lenni a tenyészetben.

Minden évben az igazolás kiadása előtt az instruktor köteles ellenőrizni e tenyészkosok / tenyészbakok jelölését (tetoválását + krotáliázását), származási okmányát, fogazatát és kondícióját, és csak a megfelelő fejlettségű, kondíciójú, fenotípusú, egészséges, fedezőképes tenyészkost / tenyészbakot veheti figyelembe a szakszerű apaállat megállapítása során.

A 200 feletti (anyajuh/anyakecske + év feletti jerke/gödölye) tenyészetek esetében 25-33%-ot nem haladhatja meg az év alatti növendék kosok/bakok száma, a többi tenyészkos/baknak év feletti, fedezőképes apaállatnak kell lennie.

(pl. 200 anya esetében 3 felnőtt kos/bak + 1 növendék kos/bak, illetve sűrített elletés esetén 2 felnőtt kos + 1 növendék kos/bak

500 anya esetében 8 felnőtt kos/bak + 2 növendék kos/bak, illetve sűrített elletés esetén 5 felnőtt kos/bak + 2 növendék kos/bak

1000 anya esetében 15 felnőtt kos/bak + 5 növendék kos/bak, illetve sűrített elletés esetén 9 felnőtt kos/bak + 4 növendék kos/bak

egyéb esetben a kerekítés szabályai érvényesek).

Kislétszámú (200 alatti anya és év feletti jerke/gödölye) tenyészetek esetén is hasonlóan kell eljárni, de a növendékkost / növendékbakot csak abban az esetben lehet figyelembe venni, ha a tenyészetben várható termékenyítési időszakra betölti az éves kort és fejlettsége, kondíciója, egészségügyi állapota nem befolyásolja (akadályozza) a fedezőképességét. A létszám meghatározásnál mindig az állomány-nyilvántartó adatait és a számítógépes nyilvántartást kell alapul venni.

Kérjük, hogy a törvénynek megfelelően és a szakmai irányelvek figyelembe vételével mindenki gondoskodjon az apaállat beszerzésről, pótlásról. Minden év tavaszán van az  apaállat minősítések fő időszaka, hiszen ekkor kerül sor az éves kori tenyészállat minősítések döntő többségére. A támogatások igénybevételéhez továbbra is alapvető követelmény az állomány nyilvántartása és jelölése mellett a szakszerű apaállat használat, ezért célszerű idejében megtenni a szükséges lépéseket.

A tenyészkosok és -bakok beszerzésének megkönnyítése érdekében tájékoztatjuk az érdekelteket a hazai vásárlási lehetőségekről, fajtánként közöljük azoknak a tenyésztőknek az elérhetőségét, akiknél van eladó illetve nevelés alatt álló növendék- vagy tenyészkos / bak. A kiváló minőségű, nagy genetikai értékű apaállat a biztosítéka a jó minőségű haszon- és tenyészállat előállításnak, valamint a hatékony és jövedelmező juh - és kecsketenyésztésnek.

Az apaállat beszerzéssel kapcsolatban felvilágosítást nyújtanak a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség instruktorai illetve ügyvezetése.

Tenyésztők listája