Jelölés/nyilvántartás rendeletei

182/2009. (XII.30) FVM Rendelet a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről

182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet
juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről
 
A 88/2013 VM rendelet módosításait is tartalmazó, egységesített rendelet és mellékleteinek teljes szövege a csatolt pdf állományban olvasható.

21/2004/EK Rendelet a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 64/432/EGK irányelv módosításáról

A TANÁCS 21/2004/EK RENDELETE

(2003. december 17.)
a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 64/432/EGK irányelv módosításáról