AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1012 "ÁLLATTENYÉSZTÉSI" RENDELETE

Nyomtatóbarát változat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1012 RENDELETE (2016. június 8.) a fajtatiszta tenyészállatok, hibrid tenyészsertések és szaporítóanyagaik Unión belüli tenyésztésének, kereskedelmének és az Unióba történő beléptetésének tenyésztéstechnikai és származástani feltételeiről, a 652/2014/EU rendelet, a 89/608/EGK és a 90/425/EGK tanácsi rendelet módosításáról, valamint az állattenyésztés tárgyában hozott egyes jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről („Állattenyésztési rendelet”)
Az Európai Unió összes országában hatályos 2018. november 1-ejétől.
A jogszabály a https://eur-lex.europa.eu/ oldalon olvasható.