Tenyészkos és tenyészbak támogatás

Nyomtatóbarát változat
Tenyészkos és tenyészbak támogatás

Április 1. és 30. között nyílik sor harmadszor tenyészkos és tenyészbak támogatás igénybevételére a 74/2016. (XI.29.) FM rendelet („a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról”) alapján

E rendelet alapján csekély összegű („de minimis”) támogatásra jogosult, aki tenyészkost/tenyészbakot (apaállatot) vásárol – központi kos- vagy baknevelő telepről, illetve származási okmányon szereplő tenyésztőtől –, vagy saját állományból tenyésztésbe állít (Saját beállításra csak a kos- illetve bakelőállító törzstenyészetek jogosultak).

Egy apaállat után csak a tenyésztésbe állítást követő első támogatási kérelem benyújtási időszakban csak egy alkalommal igényelhető támogatás, ha közvetlenül az előállító tenyésztőtől vagy kos- vagy baknevelő telepről vásárolják. A 2017. október 1. és 2018. március 31. között vásárolt, saját beállítás esetén az ebben az időszakban minősített apaállatokra kizárólag most (április 1. és 30. között) lehet támogatási igényt benyújtani.

A 2017. október 1. előtt vásárolt illetve saját beállítás esetén az október 1. előtt minősített kosokra/bakokra már nem lehet támogatást igényelni!!!

A Szövetség kosnevelő telepeiről márciusban vásárolt magyar merinó, hortobágyi racka és cigája kosok után is benyújtható a támogatási kérelem.

Az aláírt (!) támogatási kérelmet az Államkincstár (MVH) honlapján közzétett formanyomtatványon lehet benyújtani – a többi támogatásigényléstől eltérően postai úton – a „Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya, 1476 Budapest, Pf. 407.” címre. Kérünk minden igénylőt, hogy a kérelmet tértivevényes ajánlott küldeményként adja fel, mert csak így igazolhatja a későbbiekben a benyújtás tényét.

 A kérelem betétlapján kell felsorolni a vásárolt/beállított apaállatok ENAR azonosítóit, törzskönyvi besorolását, származási okmányuk sorszámát, a tenyészállat-vásárlási jegyzőkönyv számát, vásárlás esetén a vásárlás időpontját, a vásárlási bizonylat (számla/felvásárlási jegy) számát és a teljesítés időpontját, a bruttó és nettó vételárat, saját beállítás esetén a minősítés időpontját.

A kérelemben feltüntetett adatokat a területileg illetékes instruktor igazolja, ezért kérjük, hogy az igazolás kiadása miatt egyeztessen időpontot instruktorával, és a megbeszélt időpontban keresse fel és a következő, vásárlással/beállítással kapcsolatos eredeti dokumentumokat feltétlenül vigye magával:

  •  a nevére kiállított tenyészállat-vásárlási jegyzőkönyvet,
  • a vásárolt/beállított apaállatok származási igazolását / növendékek esetében törzskönyvi kivonatát
  • a nevére kiállított számlát / felvásárlási jegyet és
  • tenyészetének állomány-nyilvántartóját (zöld, rózsaszín könyv)

A fenti dokumentumok alapján az instruktor a betétlapon igazolja az adatokat, a felsorolt bizonylatok bemutatása nélkül az igazolás nem adható ki. Ezeket a bizonylatokat pedig a tenyésztőnek 10 évig meg kell őriznie!

 A Közlemény és a támogatási kérelem nyomtatványai az alábbi oldalon érhetőek el: 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/101-2017-ix-28-szamu-kincstar-kozlemeny

Kérjük éljenek a támogatási lehetőséggel és idejében gondoskodjanak megfelelő minőségű apaállatok vásárlásáról tenyészetük eredményesebb és gazdaságosabb működtetése érdekében.

A vásárlások során figyeljen arra, hogy csak tenyészállat-vásárlási jegyzőkönyvvel, származási okmánnyal és számlával/felvásárlási jeggyel vásároljon kost vagy bakot, ezzel sok későbbi problémától óvja meg magát.

 Kísérje figyelemmel a Szövetség honlapján közzétett napi információkat, és amennyiben szükséges, keresse az ügyvezetést vagy területi instruktorát további információkért.