Tárgyalások a romániai juh- és kecsketenyésztő szövetséggel

Nyomtatóbarát változat

Június közepén Nagyváradon szövetségünk ügyvezetése egynapos szakmai tárgyalásokat folytatott a romániai országos juh- és kecsketenyésztő szövetség (Federatia ROMOVIS) elnökével és alelnökeivel valamint a helyi tenyésztő egyesület vezetőivel. A tavalyi év őszén kezdődött együttműködés keretében került sor erre a találkozóra. Azon túlmenően, hogy áttekintettük a két ország aktuális ágazati helyzetét és gondjait, több fontos szakmai kérdésben közös álláspont alakult ki.

A Romániában is bevezetett elektronikus jelölés az ottani gazdáknak is jelentős többletköltséget jelent (1,2 – 2 €/elektronikus krotália), ezért támogatják és várhatóan csatalakoznak Németország és Magyarország strasbourgi bírósághoz benyújtott peréhez, melynek célja a bárányok elektronikus jelölésének megszűntetése. Igyekeznek meggyőzni saját kormányukat, hogy a brüsszeli Európai Tanácsban szintén támogassa hazánk törekvéseit a rendelet módosítása érdekében.

Romániai kollégáink két tenyészet megtekintését tették lehetővé rövid ott-tartózkodásunk alkalmából, egy hagyományos juhászatot és egy fejlesztés alatt álló nagyüzemi telepet látogattunk meg. A hagyományos juhászatban kézi fejést láthattunk, a nagyüzemi juhászatban curkána és sarda juhok gépi fejését és egy épülő sajtüzemet tekinthettünk meg. E juhászat jelenleg Berettyóújfaluba szállítja a tejet, de rövidesen saját sajtüzemében kívánja feldolgozni a saját termelésű és a környékről felvásárolt juhtejet.

                                 

Látogatásunkat követően Bukarestben személyesen fogadta őket az EU mezőgazdasági biztosa, aki felé tolmácsolták a két ország szakmai kéréseit, kérve a biztost, hogy a KAP reform keretében 2014-2020. között is maradjon fenn az anyajuh közvetlen támogatás magasabb összeggel. Szintén kezdeményeztük, hogy a következő költségvetési időszakban azokra a gyep és legelőterületekre, melyeket legelő állattal hasznosítanak, magasabb összegű területalapú támogatás járjon. Indítványoztuk, hogy a Bizottság vizsgálja felül a 21/2004. EK tanácsi rendeletet, és terjessze a Tanács elé annak módosítását az elektronikus jelölés bárányokra és gidákra vonatkozó könnyítése érdekében.

A két szövetség megállapodott abban, hogy az országaink közötti tenyészállat forgalmat közösen fogják koordinálni, és kölcsönösen igyekeznek saját tenyésztőik segítségére lenni az értékesítések és beszerzések során, annak érdekében, hogy megfelelő tenyészállat minőséget, egységes árat és korrekt tenyészállat beszerzést garantáljuk. A román fél vállalta, hogy a tenyésztői körében hirdeti és népszerűsíti a magyarországi tenyészállatokat.

Körvonalazódott egy európai uniós juh- és kecsketenyésztő szövetség létrehozásának igénye, hogy Brüsszelben az ágazat érdekeit hatékonyan és egységesen tudjuk képviselni. Ennek a szövetségnek a létrehozása érdekében kölcsönösen egyeztető megbeszéléseket fogunk folytatni a környező tagállamok szervezeteivel, és őszre előkészítünk egy alapszabályt, mely lehetőséget teremthet e szövetség létrehozására.

A következő megbeszélésre, látogatásra - jelenlegi információink szerint - október-november folyamán kerülhet sor.