Pászthy György dr. †

Nyomtatóbarát változat
Pászthy György dr. †

 

Pászthy György

(1947-2018)

 

Pászthy György 1947. augusztus 11-én született Szombathelyen gyermekgyógyász főorvos édesapja és nyelvtanár édesanyja elsőszülött gyermekeként. Zsuzsanna húga, külkereskedő.

Általános iskolai és gimnáziumi tanulmányait szülővárosában végezte. A méltán híres Nagy Lajos gimnáziumban kitűnő érdemjeggyel érettségizett, majd sikeresen felvételizett a keszthelyi Agrártudományi Egyetemre, ahol agrármérnöki diplomát szerzett.

Friss diplomásként került az akkori mezőgazdasági „nagyhatalomba”, Bábolnára, ahol az akkori bábolnai iskola minden szintjét megismerte és kijárta. Itt 1970-1984 között dolgozott. Kimagasló szervező és szakmai munkáját fémjelezte a nevéhez fűződő TETRA sertéshús-termelési program kidolgozása és irányítása, amiért 1978-ban állami kitüntetést kapott.

Doktori disszertációját a sertéstenyésztésben végzett genetikai kutatásaiból írta 1980-ban. Ezt követően a kombinát főgenetikusának nevezték ki, ahol a sertéstenyésztésen túl, a juh-, a kecske- és a kutyatenyésztési programjait vezette. Fáradhatatlan munkabírását és -tempóját jól szemlélteti, hogy a bábolna környéki telephelyek mellett a borsod-abaúj-zemplén megyei Szendrőn kialakított telephelyeken is teljes emberként végezte kutatásait és kísérleteit.

Három gyermeke született, Orsolya és az ikrek Bence és Ákos.

1984-ben újabb állomás következett be életében, Dr. Horn Péter akadémikustól meghívást kapott az akkori kaposvári mezőgazdasági főiskola juh- és kecsketenyésztési kutatócsoportjának vezetésére, társnemesítője volt az OVISHYB államilag elismert juhfajtáknak.

Az itteni munkája eredményeként a nevéhez fűződik a Booroola program, a Suffolk és a Texel fajták magyarországi importja és hazai tenyésztésének elindítása, a Pannon húsjuh szintetikus hibrid (PH’94) kialakítása, a juhok intrauterin termékenyítésének gyakorlati bevezetése Európában elsőként. Olyan integrációk kialakításában munkálkodott a mezőgazdasági nagyüzemekkel, ahol a kutatás és gyakorlat „kéz a kézben járt”, mint például - a teljesség igénye nélkül - a siófoki termelőszövetkezettel, az Ovis-Coop egyesülettel, a püspökladányi Termál szövetkezettel, a lajoskomáromi Győzelem tsz-szel, a szentlászlói és a nagybárkány tsz-szel. Elvitathatatlan érdemei voltak a SióFolk hibrid kialakításában is.

Ritkán érték kudarcok, de azokat jellegzetes nevetésével és huncut mosolyával könnyedén ugrotta át. Nagy formátumú ötletgyáros volt, őszinte optimizmusa példaértékű volt. Örökösen járt az agya, kifogyhatatlan energiáit környezetének is önzetlenül átadta, de a szakma iránti alázatot meg is követelte tőlük. Erős kapcsolatot épített ki - elsősorban - a német nyelvterületen, osztrák és német kutatóközpontokkal és nemzetközi szaktekintélyekkel, többek között Wassmuth professzorral.

Munkabírását és a szakmába vetett hitét jelzi, hogy rengeteg munkája mellett szentbalázsi birtokán saját gazdaságot is vezetett.

1990-ben megbízást kapott Dr. Horn Pétertől a Kaposvári Egyetem Diagnosztikai Központjának vezetésére, melynek egyik alapítója volt. Irányítása alatt az állattenyésztés szelekciójában bevezetésre került a CT alkalmazása, s a világon elsőként kettős hasznosítással a humán és állatkutatások területén és azok diagnosztikájában. Kutatócsapata a haszonállatok in vivo testösszetétel megállapításában nemzetközi sikereket ért el.

Ötletgazdája és fő szervezője volt a Kaposváron 1993-évtől megszervezésre kerülő Szent Mihály Napi Juhtenyésztési Fórumnak, mely megalapozta a Kaposvári Egyetem Állattenyésztési Kiállításait.

Aztán ismét egy fordulattal életpályája visszavitte Bábolnára, ahol a Seghers hibrid magyarországi igazgatói feladatát látta el 1995-től 2001-ig.

2001-től, 2011-es nyugdíjba vonulásáig sertéstenyésztést oktatott magyar és német nyelven a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdasági és Élelmiszer-tudományi Karán, Mosonmagyaróváron. Számos publikációja, könyve, tankönyve, egyetemi jegyzete jelent meg, elsősorban sertéstenyésztés témakörben.

A juhtenyésztésben nyújtott elévülhetetlen érdemeiért, a bábolnai Tetra juh kialakításáért, 2013-ban a Magyar Állattenyésztők Szövetsége és a Magyar Juhtenyésztők Szövetsége Schandl József díjjal tüntették ki.

Együttérző, megértő, szívből megbocsátó ember, jó társ, őszinte kolléga volt. Szerette a zenét, az életet, mint ahogy az általa oly nagyrabecsült Elvis Presley tette.

Hálát adunk, hogy ismerhettük és kollégánknak tudhattuk! Hiányozni fog a személyisége!

Nyugodjék békében!

 

Kapcsolódó anyagok: