MÓDOSULT! Az anyajuhok 2012. évi támogatásáról szóló rendelet

Nyomtatóbarát változat

A 39/2012 (IV.27) VM rendelet 5. §-a módosította az anyajuhok 2012. évi támogatásáról szóló 32/2012. VM rendeletet.

A 32/2012 VM rendelet 23.§ (1) bekezdésében a támogatási kérelem benyújtási ideje a rendelet hatályba lépését követő 45 napra változott!

Ennek értelmében a támogatási kérelmeket 2012. április 4. és május 18. közötti időszakban – és ezt követően 25 napig (június 12-ig) a támogatási összeg fokozatos csökkentése mellett – az MVH által rendszeresített 2012. évi formanyomtatványon (K12100) kell benyújtani postai úton.

Változtak a birtokon tartási kötelezettség időpontjai is:

A juhtartó a támogatásra bejelentett állatlétszámnak megfelelő anyajuh állományt köteles 100 napon át birtokán tartani, amely birtokon tartási kötelezettség a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló határidőt követő naptól kezdődően áll fenn (2012. május 19. - augusztus 26.). Támogatásra azok a nőivarú állatok jogosultak, melyek a birtokon tartás utolsó napjáig az éves kort betöltik, azaz 2011. augusztus 26. előtt születtek.