Módosult az AKG és az ÖKO felhívás dokumentációja!

Nyomtatóbarát változat
Módosult az AKG és az ÖKO felhívás dokumentációja!

A 2020 utáni európai uniós költségvetés és a Közös Agrárpolitika reformjának elhúzódó tárgyalásai miatt a mezőgazdasági támogatáspolitikában átmeneti időszakra kell készülni, így az Agrárminisztérium – élve a 1305/2013/EU rendelet 29. cikk 3. pontjában biztosított lehetőséggel,

– a VP4-11.1-11.2-15 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása és

– a VP4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés

pályázati felhívások kötelezettségvállalási időszakának egy évvel történő meghosszabbításáról döntött. Ezáltal továbbra is elérhető lesz a támogatás azon Kedvezményezettek számára, akik élni kívánnak a hosszabbítás lehetőségével és a pályázati felhívásban megadott határidőig kérelmet nyújtanak be a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására vonatkozóan.

Ennek megfelelően a Kedvezményezettek számára lehetőség nyílik a kötelezettségvállalás időszakának 5 évről 6 évre történő meghosszabbítására.

Ezt a Magyar Államkincstár által közzétett elektronikus formanyomtatvány ügyfélkapun keresztül történő benyújtásával lehet kérelmezni, 2020. november 23-tól 2020. december 20-ig terjedő időszakban. A kérelem benyújtására azok jogosultak, akik részt vesznek a programban.

A kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására irányuló kérelem – az Államkincstár által közzétett formanyomtatvány ügyfélkapun keresztül történő benyújtásával – szintén 2021. január 15-ig visszavonható.

Amennyiben a Kedvezményezett nem kíván élni a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével, úgy nem szükséges a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására vonatkozó kérelmet benyújtania.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a határidő elmulasztása jogvesztő, annak tekintetében hiánypótlásnak helye nincs. A kérelem benyújtásának elmaradását úgy kell tekinteni, hogy a Kedvezményezett nem kíván élni a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével.

A vállalt tevékenységeket a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt szükséges betartani.

A módosítás részleteit a közlemények mellékletei tartalmazzák!

Részletek:

MVH Közlemény: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/112-2020-xi-24-szamu-kincstar-kozlemeny

ÖKO: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-vp-4-111-112-15-kolgiai-gazdlkodsra-trtn-ttrs-kolgiai-gazdlkods-fenntartsa-cm-felhvs-dokumentcija

AKG: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-vp4-1011-15-agrr-krnyezetgazdlkodsi-kifizets-cm-felhvs-dokumentcija