MJKSZ küldöttközgyűlés

Nyomtatóbarát változat

A Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség 2019. december 9-én Herceghalomban tartott küldöttközgyűlésén – 68,2%-os részvétel mellett –, amelyen a következő döntések születtek:

A küldöttközgyűlés egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – felhatalmazta az Elnökséget, hogy a szükséges jogi és szakmai feltételek megléte esetén döntsön arról, hogy a Szövetség csatlakozzon a Juh és Kecske Ágazatért Egyesülethez az ágazati szakmaközi szervezet létrehozása céljából.
A küldöttközgyűlés elfogadta – 12 tartózkodás mellett – a Szövetség 2020. évi működését biztosító költségvetést, és jóváhagyta a tagdíjak változtatását (rendes tagok esetén 60.000 Ft/év, társult tagok esetén 15.000 Ft/év) és a szolgáltatási díjak közül a leltározási átalánydíj módosítását (12.000 Ft/év) az összes többi díjtétel változatlanul hagyása mellett, valamint a díjak befizetési rendjét.

A Szövetség 2020. évi költségvetése és a 2020. január 1-jétől érvényes díjtáblázat a kapcsolódó anyagok között megtekinthető és letölthető.