MEGJELENT a 8/2018. (II. 14.) számú Kincstár Közlemény a fellebbezés benyújtását megkönnyítő nyomtatvány közzétételéről

Nyomtatóbarát változat
MEGJELENT a 8/2018. (II. 14.) számú Kincstár Közlemény a fellebbezés benyújtását megkönnyítő nyomtatvány közzétételéről

A jogorvoslati eljárások részletes szabályait a mezőgazdasági,  agrár-vidékfejlesztési,  valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) 57/A. §, valamint 57/C. §-ának rendelkezései tartalmazzák. Jelen Közlemény célja a fellebbezés benyújtásának elősegítése egységes nyomtatvány közzétételével.

A fellebbezést a Támogatási törvény 57/A. § (1c) bekezdése alapján a döntés közlésétől számított 15 napon belül a fellebbezés elbírálására a Támogatási törvény 57/A. § (1a) illetve(1b) bekezdése szerint jogosult miniszterhez címezve kell előterjeszteni. A megtámadott döntés rendelkező része minden esetben meghatározza, hogy a fellebbezést mely szervhez és milyen módon, valamint nem elektronikus kapcsolattartás esetén mely postai címre kell megküldeni.

A Támogatási törvényben foglaltaknak megfelelő fellebbezés benyújtásának megkönnyítésére jelen közlemény  Mellékleteként   a   Kincstár   nyomtatványt   tesz   közzé.

Jelen Közlemény tájékoztató jellegű és nem pótolja a hatályos jogszabályok ismeretét. Amennyiben a Közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés meriil fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

További információ és a Közlemény elérhető a Kincstár Honlapján.