Megjelent a 20/2017. (III. 17.) számú Kincstár Közlemény a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet szerinti támogatás igénybevételéről

Nyomtatóbarát változat
Megjelent a 20/2017. (III. 17.) számú Kincstár Közlemény a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet szerinti támogatás igénybevételéről

MEGJELENT a Magyar Államkincstár 20/2017. (III. 17.) számú KÖZLEMÉNYE 

a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet szerinti támogatás igénybevételéről

A tavaly megjelent 74/2016. (XI.29.) FM rendelet „a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásárólkeretében első alkalommal 2017. április 1 – 30. között lehet támogatási kérelmet benyújtani.

E rendelet alapján csekély összegű („de minimis”) támogatásra jogosult, aki tenyészkost/tenyészbakot (apaállatot) vásárol – központi kos- vagy baknevelő telepről, illetve származási okmányon szereplő tenyésztőtől –, vagy saját állományból tenyésztésbe állít (Saját beállításra csak a kos- illetve bakelőállító törzstenyészetek jogosultak).

Egy apaállat után csak a tenyésztésbe állítást követő első támogatási kérelem benyújtási időszakban csak egy alkalommal igényelhető támogatás, ha közvetlenül az előállító tenyésztőtől vagy kos- vagy baknevelő telepről vásárolják. Ez azt jelenti, hogy a 2016. október 1-jétől 2017. március 31-ig vásárolt, saját beállítás esetén az ebben az időszakban minősített apaállatokra kizárólag most (április 1. és 30. között) lehet támogatási igényt benyújtani.

A támogatást ötven anyajuhonként legfeljebb egy tenyészkos vagy ötven anyakecskénként legfeljebb egy tenyészbak után, a tenyésztésbe állítást követő első támogatási kérelem benyújtási időszakban egy alkalommal lehet igénybe venni.

A támogatás mértéke:
- A támogatási időszakban megvásárolt és tenyésztésbe állított apaállat esetén az apaállat
ellenértékének 75%-a, de legfeljebb
a) apaállattá minősített növendék kosonként, illetve növendék bakonként 45.000 forint,
b) az „A” törzskönyvben nyilvántartott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként 120.000
forint,
c) a „K” köztenyésztésre használható besorolást kapott tenyészkosonként, illetve
tenyészbakonként 90.000 forint

továbbá, amennyiben az állattartó általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) levonására jogosult, akkor a nettó vételár, amennyiben ÁFA levonására nem jogosult, akkor a bruttó vételár kerül figyelembe vételre.

- Saját állományból származó és a támogatási időszakban tenyésztésbe állított apaállat esetén a támogatás a fenti a), b), c) pontokban foglaltak szerint kerül megállapításra.

A támogatási kérelmet a Rendelet 5. § (1) bekezdésében hivatkozott, a közlemény Melléklete szerinti N0691 számú „Tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának támogatása - Támogatási Kérelem Főlap” elnevezésű nyomtatványon, valamint az N0692 számú „Tenyészkos támogatási kérelem Betétlap” és/vagy az N0693 számú „Tenyészbak támogatási kérelem Betétlap” elnevezésű nyomtatványokon lehet benyújtani.

A nyomtatványok, illetve az MVH közlemény IDE kattintva tölthetők le az MVH honlapjáról.

A kérelemben feltüntetett adatokat a területileg illetékes instruktor igazolja, ezért kérjük, hogy az igazolás kiadása érdekében egyeztessen időpontot instruktorával, és az előre megbeszélt időpontban keresse fel. Feltétlen vigye magával a következő, vásárlással/beállítással kapcsolatos eredeti dokumentumokat:

  • a nevére kiállított tenyészállat-vásárlási jegyzőkönyvet,
  • a vásárolt/beállított apaállatok származási igazolását / növendékek esetében törzskönyvi kivonatát
  • a nevére kiállított számlát / felvásárlási jegyet és
  • tenyészetének állomány-nyilvántartóját (zöld, rózsaszín könyv)

A fenti dokumentumok alapján az instruktor a betétlapon igazolja az adatokat, a felsorolt bizonylatok bemutatása nélkül az igazolás nem adható ki. Ezeket a bizonylatokat pedig a tenyésztőnek 10 évig meg kell őriznie!

A támogatási kérelmet postai úton az alábbi címre kell benyújtani:
Magyar Államkincstár
Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya
1476 Budapest, Pf. 407.