Megjelent a 101/2017. (IX. 27.) számú Kincstár Közlemény - tenyészkos és tenyészbak támogatás

Nyomtatóbarát változat
Megjelent a 101/2017. (IX. 27.) számú Kincstár Közlemény  - tenyészkos és tenyészbak támogatás

MEGJELENT a Magyar Államkincstár 101/2017. (IX. 27.) számú KÖZLEMÉNYE 

A tavaly megjelent 74/2016. (XI.29.) FM rendelet „a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásárólkeretében először április 1. és 30. között lehetett támogatást igényelni. Az új támogatási formának igen nagy sikere volt a tenyésztők körében, hiszen 1950 tenyésztő nyújtott be támogatási kérelmet, amelyekből az Államkincstár 1818 kérelmet hagyott jóvá. 3185 apaállatra kaptak összesen 234.954.029 Ft támogatást a tenyésztők (1553 apaállattá minősített növendékre, 1041 „A” minősítésű és 591 „K” minősítésű éves korban minősített kosra és bakra). A két legnépszerűbb fajta a magyar merinó (26,7%) és az ile de france (23,3%) volt, ezeket követte a suffolk (7,9%), a német húsmerinó (7,7%) és a berrichon du cher (7,5%). Kecskebakoknál a népszerűségi sorrend az alpesi (56,8%), a szánentáli (15,8%) és a magyar parlagi (13,7%) volt.

Idén második alkalommal 2017. október 1 – 31. között lehet támogatási kérelmet benyújtani.

E rendelet alapján csekély összegű („de minimis”) támogatásra jogosult, aki tenyészkost/tenyészbakot (apaállatot) vásárol – központi kos- vagy baknevelő telepről, illetve származási okmányon szereplő tenyésztőtől –, vagy saját állományból tenyésztésbe állít (Saját beállításra csak a kos- illetve bakelőállító törzstenyészetek jogosultak).

Egy apaállat után csak a tenyésztésbe állítást követő első támogatási kérelem benyújtási időszakban csak egy alkalommal igényelhető támogatás, ha közvetlenül az előállító tenyésztőtől vagy kos- vagy baknevelő telepről vásárolják. Ez azt jelenti, hogy a 2017. április 1-jétől 2017. szeptember 30-ig vásároltsaját beállítás esetén az ebben az időszakban minősített apaállatokra kizárólag most (október 1 – 31.) lehet támogatási igényt benyújtani. 

Aki ebben a kérelem benyújtási időszakban elmulasztja beadni kérelmét a megelőző hat hónapban vásárolt kosokra, bakokra, az később már nem teheti meg, elesik a támogatástól.

A 2017. április 1. előtt vásárolt illetve saját beállítás esetén az április 1. előtt minősített kosokra/bakokra már nem lehet támogatást igényelni!!!

Az állattartó tenyészetében lévő minden megkezdett 50 anyajuhonként illetve anyakecskénként legfeljebb 1 apaállat után igényelhető támogatás az adott igénylési időszakban. Ha a tenyészetben lévő anyajuhok illetve anyakecskék száma nem éri el az ötvenet, akkor 1 tenyészkos illetve tenyészbak után igényelhető támogatás.

A támogatás mértéke:
- A támogatási időszakban megvásárolt és tenyésztésbe állított apaállat esetén az apaállat 
ellenértékének 75%-a, de legfeljebb
a) apaállattá minősített növendék kosonként, illetve növendék bakonként 45.000 forint,
b) az „A” törzskönyvben nyilvántartott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként 120.000 
forint,
c) a „K” köztenyésztésre használható besorolást kapott tenyészkosonként, illetve 
tenyészbakonként 90.000 forint

továbbá, amennyiben az állattartó általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) levonására jogosult, akkor a nettó vételár, amennyiben ÁFA levonására nem jogosult, akkor a bruttó vételár kerül figyelembe vételre.

- Saját állományból származó és a támogatási időszakban tenyésztésbe állított apaállat esetén a támogatás a fenti a), b), c) pontokban foglaltak szerint kerül megállapításra.

A támogatási kérelmet a Rendelet 5. § (1) bekezdésében hivatkozott, a közlemény Melléklete szerinti N0697 számú „Tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának támogatása - Támogatási Kérelem Főlap” elnevezésű nyomtatványon, valamint az N0698 számú „Tenyészkos támogatási kérelem Betétlap” és/vagy az N0699 számú „Tenyészbak támogatási kérelem Betétlap” elnevezésű nyomtatványokon lehet benyújtani.

A nyomtatványok, illetve az MVH közlemény IDE kattintva tölthetők le az MVH honlapjáról.

A kérelem betétlapján kell felsorolni a vásárolt/beállított apaállatok ENAR azonosítóit, törzskönyvi besorolását, származási okmányuk sorszámát, a tenyészállat-vásárlási jegyzőkönyv számát, vásárlás esetén a vásárlás időpontját, a vásárlási bizonylat (számla/felvásárlási jegy) számát és a teljesítés időpontját, a bruttó és nettó vételárat, saját beállítás esetén a minősítés időpontját.

A kérelemben feltüntetett adatokat a területileg illetékes instruktor igazolja, ezért kérjük, hogy az igazolás kiadása érdekében egyeztessen időpontot instruktorával, és az előre megbeszélt időpontban keresse fel. Feltétlen vigye magával a következő,vásárlással/beállítással kapcsolatos eredeti dokumentumokat:

  • a nevére kiállított tenyészállat-vásárlási jegyzőkönyvet,
  • a vásárolt/beállított apaállatok származási igazolását / növendékek esetében törzskönyvi kivonatát
  • a nevére kiállított számlát / felvásárlási jegyet és
  • tenyészetének állomány-nyilvántartóját (zöld, rózsaszín könyv)

A fenti dokumentumok alapján az instruktor a betétlapon igazolja az adatokat, a felsorolt bizonylatok bemutatása nélkül az igazolás nem adható kiEzeket a bizonylatokat pedig a tenyésztőnek 10 évig meg kell őriznie!

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez a támogatás ’de minimis’ támogatásként kerül kifizetésre, amelynek keretében egy tenyésztő egy évben maximum kb. 1,5 millió Ft (5.000 euro) értékben kaphat támogatást. Tehát amennyiben a tenyésztő más ’de minimis’ támogatást is igénybevett (pld. aszálykár-, fagykár-, kamattámogatás, kecske anyaállat de minimis támogatás, az idén áprilisi kos/bak támogatás, stb.), úgy annak arányában csökken a kos illetve bak beállításra igényelhető kerete. 

Az aláírt támogatási kérelmet postai úton az alábbi címre kell benyújtani:

Magyar Államkincstár
Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya
1476 Budapest, Pf. 407.

Kérünk minden igénylőt, hogy a kérelmet tértivevényes ajánlott küldeményként adja fel, mert csak így igazolhatja a későbbiekben a benyújtás tényét.

Kérjük éljenek a támogatási lehetőséggel és idejében gondoskodjanak megfelelő minőségű apaállatok vásárlásáról tenyészetük eredményesebb és gazdaságosabb működtetése érdekében.

A vásárlások során figyeljen arra, hogy csak tenyészállat-vásárlási jegyzőkönyvvel, származási okmánnyal és számlával/felvásárlási jeggyel vásároljon kost vagy bakot, ezzel sok későbbi problémától óvja meg magát.