Kos-bak támogatás!

Nyomtatóbarát változat
Kos-bak támogatás!

Felhívjuk a tisztelt juh- és kecsketartók figyelmét, hogy április 1-jén kezdődik a tenyészkos és tenyészbak tenyészbe állítás támogatási kérelmének benyújtási időszaka. 

 

Az október 1. – március 31. között vásárolt/beállított apaállatokra kell április 1 – 30. között a támogatási kérelmet benyújtani.

 

Egy apaállat után csak a tenyésztésbe állítást követő első támogatási kérelem benyújtási időszakban és csak egy alkalommal igényelhető támogatás, ha közvetlenül az előállító tenyésztőtől illetve kos- vagy baknevelő telepről vásárolják.  Az állattartó tenyészetében lévő minden megkezdett 50 anyajuhonként illetve anyakecskénként legfeljebb 1 apaállat után vehető igénybe támogatás az adott igénylési időszakban. Ha a tenyészetben lévő anyajuhok illetve anyakecskék száma nem éri el az ötvenet, akkor 1 tenyészkos illetve tenyészbak után igényelhető támogatás.

 

A vásárlások során figyeljen arra, hogy csak szabályosan, tenyészállat-vásárlási jegyzőkönyvvel, származási okmánnyal és számlával/felvásárlási jeggyel, szállítólevéllel vásároljon kost vagy bakot, ezzel sok későbbi problémától óvja meg magát.

A kérelemben feltüntetett adatokat a területileg illetékes instruktor igazolja, ezért kérjük, hogy az igazolás kiadása miatt egyeztessen időpontot instruktorával és a megbeszélt időpontban keresse fel a vásárlással/beállítással kapcsolatos eredeti dokumentumokkal. A felsorolt bizonylatok bemutatása nélkül az igazolás nem adható ki. Ezeket a bizonylatokat pedig a tenyésztőnek 10 évig meg kell őriznie!

A támogatás összege az apaállat ellenértékének 75%-a, de legfeljebb:

  • apaállattá minősített növendék kosonként, illetve növendék bakonként: 45 000 Ft
  • „A” törzskönyvben nyilvántartott apaállatonként: 120 000 Ft
  • „K” besorolást kapott apaállatonként: 90 000 Ft

Saját beállítás esetén a maximum összegeket kell figyelembe venni.  

Amennyiben az állattartó ÁFA levonására jogosult, akkor a nettó vételár, amennyiben ÁFA levonására nem jogosult, akkor a bruttó vételár kerül figyelembevételre a támogatási mérték megállapításakor.

Az aláírt (!) támogatási kérelmet az Államkincstár honlapján közzétett formanyomtatványon lehet benyújtani – a többi támogatásigényléstől eltérően postai úton – a „Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya, 1476 Budapest, Pf. 407.” címre. Kérünk minden igénylőt, hogy a kérelmet (főlap és betétlap) tértivevényes ajánlott küldeményként adja fel, mert csak így igazolhatja a későbbiekben a benyújtás tényét. 

A 101/2017. (IX. 27.) számú Kincstár Közlemény a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet szerinti támogatás igénybevételéről
IDE KATTINTVA érhető el.
Az aktuális igazolás és a kitöltési útmutató is a honlapon érhető el!

Kapcsolódó anyagok: