Elkezdődött a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állítás támogatási kérelmek benyújtási időszaka

Nyomtatóbarát változat
Elkezdődött a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állítás támogatási kérelmek benyújtási időszaka

Felhívjuk a tisztelt juh- és kecsketartók figyelmét, hogy elkezdődött a tenyészkos és tenyészbak tenyészbe állítás támogatási kérelmének benyújtási időszaka. 

Egy apaállat után csak a tenyésztésbe állítást követő első támogatási kérelem benyújtási időszakban és csak egy alkalommal igényelhető támogatás, ha közvetlenül az előállító tenyésztőtől vagy kos- vagy baknevelő telepről vásárolják.  

Az április 1. – szeptember 30. között vásárolt/beállított apaállatokra október 1 – 31. között kell a támogatási kérelmet benyújtani.

Az aláírt (!) támogatási kérelmet a MÁK (volt: MVH) honlapján közzétett formanyomtatványon (https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/101-2017-ix-28-szamu-kincstar-kozlemeny

lehet benyújtani – a többi támogatásigényléstől eltérően postai úton – a „Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya, 1476 Budapest, Pf. 407.” címre. Kérünk minden igénylőt, hogy a kérelmet (főlap és betétlap) tértivevényes ajánlott küldeményként adja fel, mert csak így igazolhatja a későbbiekben a benyújtás tényét.

A kérelemben feltüntetett adatokat a területileg illetékes instruktor igazolja, ezért kérjük, hogy az igazolás kiadása miatt egyeztessen időpontot instruktorával és a megbeszélt időpontban keresse fel a vásárlással/beállítással kapcsolatos eredeti dokumentumokkal.

A dokumentumok alapján az instruktor a betétlapon igazolja az adatokat, a felsorolt bizonylatok bemutatása nélkül az igazolás nem adható ki. Ezeket a bizonylatokat pedig a tenyésztőnek 10 évig meg kell őriznie!

 

Kapcsolódó anyagok: