Az uniós juh- és kecskeágazat jelenlegi helyzete és jövőbeli kilátásai

Nyomtatóbarát változat
Az uniós juh- és kecskeágazat jelenlegi helyzete és jövőbeli kilátásai

Az Európai Parlament 2017. július elején tárgyalta először Esther Herranz García spanyol EU parlamenti képviselő Jelentését az EU juh- és kecskeágazatának helyzetéről és jövőbeni kilátásairól.

 A Jelentést a Képviselő a juh- és kecskeágazat Brexit következtében várható veszélyeztetett helyzete miatt készítette, továbbá megállapította, hogy a kiskérődző ágazat jövedelmezősége igen alacsony, a gazdálkodók korösszetétele nem kedvező, kevés a fiatal, kétséges a jövő. 1,5 millió gazdálkodó és családja kerülhet veszélybe.

A veszély elkerülése érdekében a Jelentés megfogalmazza, hogy jobb támogatás, több reklám, promóció szükséges, az ágazatban fejlesztések kellenek, jobb piaci megállapodásokat kell kötnie az EU-nak, az állategészségügyi helyzetet is javítani kell.

 A Jelentést jobbító módosítási javaslatokkal egészítették ki az EU Parlament Mezőgazdasági Bizottságának tagjai az elmúlt hónapokban, míg 2018. május 3-án az EU Parlament Plenáris ülése elfogadta a kiskérődző ágazat védelmét szolgáló ajánlás csomagot, melyet a Parlament az EU Bizottságnak és a Tanácsnak átad.

 Az elkészült ajánlás csomag megfelelő alapot képezhet az ágazat 2020 utáni támogatásainak kedvező meghatározásában.

 Az Ajánlás 19 oldalon, több, mint 120 pontban fogalmazza meg a szükséges intézkedéseket. A teljes szöveg itt érhető el:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0203+0+DOC+PDF+V0//HU

 

Kapcsolódó anyagok: