Adatkezelési Tájékoztató

Nyomtatóbarát változat
Adatkezelési Tájékoztató

Az Európai Unió új általános adatvédelmi rendelete, az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) hatályba lépett, amely az EU-ban lévő magánszemélyek személyes adatainak kezelését szabályozza.

Az általános adatvédelmi rendelet szerint:

  1. a személyes adatok kezelését jogszerű és átlátható módon kell végezni, biztosítva a természetes személyeknek a rájuk vonatkozó személyes adatok kezelésének tisztességességét („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
  1. a személyes adatkezelésnek konkrét célja kell, hogy legyen fennállnia, és ezeket a célokat a vállalkozásnak/szervezetnek már a személyes adatok gyűjtésének időpontjában közölnie kell az érintettekkel. A vállalkozás/szervezet nem gyűjthet személyes adatokat meghatározatlan célra („célhoz kötöttség”);
  2. a vállalkozás/szervezet kizárólag olyan személyes adatokat gyűjthet és kezelhet, amelyek a cél teljesítéséhez szükségesek („adattakarékosság elve”);
  3. a vállalkozásnak/szervezetnek biztosítania kell, hogy a személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek, szem előtt tartva, hogy a pontatlan személyes adatokat helyesbítsék („pontosság”);
  4. a vállalkozás/szervezet a személyes adatokat nem használhatja az eredeti adatgyűjtés céljával nem összeegyeztethető célra;
  5. a vállalkozásnak/szervezetnek biztosítania kell, hogy a személyes adatokat kizárólag az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig tárolják („korlátozott tárolhatóság”);
  6. a személyes adatok kezelését a vállalkozásnak/szervezetnek oly módon kell végeznie, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is („integritás és bizalmas jelleg”).

A Szövetség megfogalmazta az adatkezelésére vonatkozó szabályait, amely itt elérhető.

Csatoltan olvasható a Tájékoztató személyes adatok kezeléséről, amelynek megismerése minden juh- és kecsketartó, valamint minden partnerünk számára fontos!

Kapcsolódó anyagok: