A Szövetség tájékoztatója a járványhelyzettel kapcsolatban

Nyomtatóbarát változat
A Szövetség tájékoztatója a járványhelyzettel kapcsolatban

A Szövetségünk a kialakult járványhelyzetben a Kormány által meghatározott keretek között, az előírások betartásával, igyekszik a szervezet működőképességét fenntartani azért, hogy a feladatainkat az ágazat érdekében végezhessük.

Húsvéti ünnepek előtt levélben tájékoztattuk valamennyi regisztrált juh és kecsketartót – ez mintegy 8650 tartó - a kialakult helyzetről és a legfontosabb teendőkről, tudnivalókról

 A tenyésztési program, az ENAR előírások, és egyéb jogszabályok végrehajtása során törekszünk minden kötelezettségünknek eleget tenni, Igyekszünk mindent úgy megoldani, hogy a legkevesebb személyes kapcsolatra kerüljön sor, de a feladat véghajtása ne szenvedjen csorbát. Ez az ágazat valamennyi szereplőjének közös érdeke. Zavartalanul kiadásra kerültek a 2020. évi anyajuh támogatási igazolások és április hónapban pedig a kos/bak támogatási kérelmek beadása folyamatosan biztosított.

Szervezetünk a járványügyi időszakban a szövetségi élettel és tenyészállatokkal kapcsolatos rendezvényeit nem tartja meg illetve elhalasztja.

Törzstenyésztő tagjainkat email-ben tájékoztattuk a Tenyésztési program zavartalan végrehajtása érdekében tett intézkedéseinkről és informáltuk Őket, hogy a tenyésztői munka végzéshez minden feltétel továbbra is biztosított, a Szövetség munkatársai dolgoznak és a szükséges laboratóriumi vizsgálatok is zavartalanul folynak.

Tartjuk a kapcsolatot a szakhatóságokkal, társzervezetekkel és közösen folyamatosan tájékoztatjuk a szakminisztériumot az ágazat helyzetéről és javaslatot teszünk a felmerülő problémák megoldását szolgáló szükséges intézkedésekre. A Kormányzat az eddigi tapasztalataink szerint igényli és figyelembe is veszi javaslatainkat. A kormányzati intézkedéseknek és az ágazat valamennyi szereplőjének összefogásának és áldozatos munkájának eredményeként, ha problémákkal, gondokkal terhelten is, de a húsvéti bárány értékesítések lezajlottak.

Javasoljuk, hogy a tenyésztők a járványhelyzet idején, telefonon folyamatosan tartsanak kapcsolatot instruktorukkal, régióvezetőjükkel és amennyiben szükséges a Szövetség központi munkatársaival, és kísérjék figyelemmel a honlapunkon közétett legfrissebb információkat.