Őshonos "in situ" program kiesés-pótlás bejelentés

Nyomtatóbarát változat

A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése programban támogatást igénylő köteles a 2016. január 1-jétől 2020. december 31-ig (2017-ben támogatási kérelmet beadók esetén 2017. január 1-jétől 2021. december 31-ig) tartó támogatási időszak alatt az aktuális állatállomány tartására és a kieső állatok 90 napon belüli, támogatási feltételeknek megfelelő - a tenyésztőszervezet által igazolt - egyeddel történő pótlására. 

A kiesés és a pótlás együttes bejelentését az Államkincstár által arra rendszeresített elektronikus felületen, az ügyfélkapun keresztül kell megtenni, a pótlásra előírt határidőt követő 10 napon belül. 

A kiesés bejelentéséhez minden esetben csatolni kell a kiesés okát megjelölő, a tenyésztőszervezet által kiállított igazolást. A pótlás bejelentéséhez csatolni kell a tenyésztőszervezet igazolását arra vonatkozóan, hogy a kiesett egyed helyére beállítani kívánt egyed megfelel a fajtával szemben támasztott elvárásoknak (9. melléklet). 

További információ, illetve a Felhívás teljes szövege itt olvasható:

https://www.palyazat.gov.hu/vp-4-1021-15-a-vdett-shonos-s-veszlyeztetett-mezgazdasgi-llatfajtk-genetikai-llomnynak-in-situ-megrzse